CEO logo
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
   
  2021. október 25. hétfő 03:45  
CEO
Hírek
Konferenciák
CEO Pályázati Iroda
Akciók
Előfizetés, megrendelés
Impresszum
Szerkesztőbizottság
Médiaajánlat
Állásajánlat
Rovataink
CEO - Archivum
CEO - Online
Rendezvényajánló
Recenziók
PR
Tanulmányok
< Október 2021 >
Ke Sz Cs Sz Va
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Hírleveleink
CEO Magazin Hírlevele
Tudományos élet Hírlevele

Szakmai partnereink:


Image
Image
Image
A CEO Magazin szerkesztőbizottsága
ImageA CEO Magazin szerkesztőbizottsága és a CEO Magazin szakértője cím jogosultjai

A CEO Magazin szakértője címet évente szeretnénk odaítélni azoknak a szakembereknek, akik az adott évben a legszínvonalasabb cikk(ek)et publikálták magazinunkban. Annak eldöntése, hogy kivel vagy kikkel bővül szakértői körünk, a mindenkori szakértői testület kompetnciájába tartozik. Ezt a címet évente maximum 1-2 kiemelkedő tudású szakember kaphatja meg!Prof. Dr. Gaál Zoltán
ImageDr. Gaál Zoltán a vállalkozáselmélet- és gyakorlat elismert szaktekintélye, egyetemi tanár, a Veszprémi Egyetem rektora, a Szervezési és Vezetési Tanszék vezetője. Az Open University Open Bussiness Schooljának kiképzett tanára. Az egyetemen a műszaki menedzser szak alapítója, és aktív résztvevője a gazdálkodási szak koncepcionális kidolgozásának. Számtalan diplomadolgozat és PhD kutatómunka szakmai irányítója.

A Magyar Tudományos Akadémia Vezetés- és Szervezéstudományi Szakbizottságának, az EOQ Magyar Nemzeti Bizottságának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Habilitációs Bizottságának, a Harvard Business Manager Védnöki Körének, a Deutsche Gesellschaft für Logistic Társaságnak, a Miskolci Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Bizottságának tagja. 2002-2003 évben a Magyar Rektori Konferencia elnöke volt.
Számos publikáció, hazai és nemzetközi fórumokon elhangzott előadás, szakkönyv és egyetemi jegyzet szerzője. Kutatási területei a megbízhatóságelmélet, a karbantartási menedzsment, a szervezeti struktúra és a stratégiai összefüggése. Nevéhez fűződik egy olyan módszer (GÁTI) kidolgozása, amely működő technológiai rendszerek megbízhatósági vizsgálatára alkalmazható.

Eddig megjelent publikációi
Prof. DSc. Parányi György
ImageDSc. Parányi György a közgazdaságtudomány doktora, főiskolai tanár a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karának TQM tanszékén, és c. egyetemi tanár a JPTE-n.
Az MTA Ipar- és Vállalatgazdasági, valamint Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottságainak tagja, a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság örökös tagja, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodási Ph.D Szakbizottságának tagja.

Eddig megjelent publikációiDr. Farkas Ferenc
ImageDr. Farkas Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, 5 éve a Kar dékánja. Közel három évtizede tevékenykedik a management oktatásában és kutatásában. Az emberi erőforrások és a változások, valamint a nonprofit szervezetek menedzsmentje területén a legismertebb hazai szakírók és kutatók közé tartozik. Ugyanezen profilokban jelentős tanácsadási múlttal is rendelkezik.

Tagja egy sor profitorientált és nonprofit szervezet irányító testületének.

Eddig megjelent publikációiDr. Barta Tamás
ImageDr. Barta Tamás tanszékvezető főiskolai docens a Zsigmond Király Főiskolán, a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán felnőttképzési igazgató, a Szókratész Külgazdasági Akadémia ügyvezető igazgatója, a Szervezési és Vezetéstudományi Társaság alelnöke.
Fő kutatási és oktatási területe a humán menedzsment, az üzleti kommunikáció és etika és a felnőttkori tanulás sajátosságai. Ez ideig közel kétszáz szakcikke, jegyzete, könyve jelent meg. Több tízezer példányban, ötszörös kiadásban jelent meg a "Vállalkozástan" c. könyve, és hazai viszonylatban az elsők között volt, akinek kiadták a szakkönyvét a minőségmenedzs- ment témakörében. Számos publikációja jelent meg a személyiségelméletekről is. Kiemelten foglalkozik a vezetési konfliktusokkal, stílusokkal és az önismerettel. Több neves újság szakértőbizottságának aktív tagja, a CEO Magazin szakértője. A közelmúltban jelent meg Az üzleti kommunikáció és etika című főiskolai tankönyve.

Eddig mejelent publikációiDr. Rekettye Gábor
ImageRekettye Gábor okleveles közgazdász, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora.
Pályafutása során dolgozott iparvállalatnál (Pécsi Kesztyűgyár - értékesítési osztályvezető), a külkereskedelemben (Tannimpex Külkereskedelmi Vállalat - vezérigazgató-helyettes), a gazdasági diplomáciában (kereskedelmi tanácsos, a Tokiói Magyar Kereskedelmi Kirendeltség vezetője) és az egyetemi oktatásban (Pécsi Tudományegyetem - először egyetemi adjunktus, majd egyetemi docens és 1995-től egyetemi professzor). Egyetemi pályafutása során volt dékán, az MBA program vezetője, a habilitációs szakbizottság elnöke; jelenleg a Marketing Tanszék vezetője. Rekettye Gábor szakterülete a marketing, ezen belül a termék- és árpolitika, valamint a nemzetközi marketing. E témakörökben több mint 150 tudományos közleménye jelent Magyarországon és külföldön. Termékpolitikáról szóló könyve a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó-, árpolitikáról szóló könyve a Műszaki Könyvkiadó gondozásában jelent meg 1997-ben, illetve 1999-ben. Rekettye Gábor 1992-ben elvégezte a Harvard Egyetem 'General Management' programját. Az elmúlt évtizedben vendégtanárként oktatott, az USA-ban, Angliában, Lengyelországban, Franciaországban, Hollandiában.

Eddig megjelent publikációDr. Bőgel György
ImageDr. Bőgel György a KFKI Számítástechnikai Rt. stratégiai tanácsadója, a CEU Graduate School of Business tanári karának tagja, a Debreceni Egyetem docense. Korábban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézetének igazgatóhelyettese volt. Számos könyve és több mint hetven cikke jelent meg itthon és külföldön vállalatvezetési és -szervezési kérdésekről, az informatikai ipar fejlődéséről, a gazdaságra és a vállalatvezetésre gyakorolt hatásáról. 2001 óta a CEO Magazin szakértője, szakírója.

Eddig megjelent publikációiSalamonné Dr. Huszty Anna
ImageA Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott, ugyanitt egyetemi doktor lett, majd l995-ben a Magyar Tudományos Akadémián kandidátusi fokozatot szerzett. Pályáját egy nagyvállalatnál kezdte közgazdászként, majd kutatóintézetnél dolgozott. 1992-től a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézetének egyetemi docense és igazgatóhelyettese volt. 2001 áprilisától az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára. Szakterülete a vállalati stratégia, a jövőkép és misszióalkotás, ellátásilánc-menedzsment. Oktatott, illetve oktat a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem nappali tagozatán, a Vezetőképző Intézet MBA- és szakirányú menedzserkurzusain, valamint vállalatok, intézmények vezetőképző tanfolyamain. Számos vállalatnál (például a MATÁV-nál, a DUNAFERR-nél, a MÁV Informatika Kft-nél, a Győri Szeszgyár Rt.-nél, a BKV Közlekedési Rt.-nél) dolgozott stratégiai tanácsadóként. Több könyve és cikke jelent meg. A fenti cikkben leírt gondolatokról részletesebben legutóbbi könyvében - Jövőkép és stratégiaalkotás (Kossuth Kiadó, 2000.) - lehet olvasni.

Eddig megjelent publikációiOlach Zoltán
ImageOlach Zoltán okleveles közgazdász, Budapesten, az MKKE Külkereskedelmi szakán végzett. Vezető külkereskedelmi, pénzügyi-banki, tanácsadói, marketing- és gazdaságkutatói munkakörben dolgozott, a Pénzjegynyomda Rt. vezérigazgató-helyettese. Több marketing-szakkönyv önálló, illetve társszerzője, rendszeresen publikál, számos felsőoktatási intézmény előadója, c. docens.

Eddig megjelent publikációiDr. Szeles Péter
Image47 éves közgazda, nős, két fia van. Több mint tíz éves szakmai gyakorlatot szerzett különböző vállalatok reklám- és PR-szakembereként. 1984-ben "Summa cum laude" minősítéssel doktori fokozatot szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen kommunikációelméleti munkájával. Az egyetem marketingkommu- nikációs szakirányú képzésének társalapítója és főállású oktatója volt, majd a Young & Rubicam Hungary produkciós igazgatójaként dolgozott saját vállalkozásának megalapítását megelőzően. Jelenleg a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán a Public Relations Tanszék docense, tanszékvezető-helyettes. A public relations vezető oktatója a Nyíregyházi Főiskolán és a Szegedi Egyetemen, valamint ennek a Budapesti Média Intézetben folyó szakmai képzésein. A Magyar Public Relations Szövetség alapító és örökös tagja, háromszor újraválasztott korábbi elnöke. Tagja az Amerikai Public Relations Szövetségnek (PRSA) és az Európai Public Relations Konföderációnak (CERP), az amerikai szakmai szövetség Oktatói Akadémiájának, a BKIK Minőségügyi Albizottságának. Alelnöke a Nemzetközileg Minősített Tanácsadók Szövetségének. Több mint félszáz publikáció, köztük hat szakkönyv és számos felsőoktatási jegyzet fűződik a nevéhez. A hazai kommunikációszakmai képzés nívódíjas oktatója. Kezdeményezője és alapítója az ISO 9000, a minőségbiztosítás kommunikációs iparágban történő meghonosításának, illetve az erre irányuló szövetségi műhelymunkának, valamint a világ első Nemzetközi Public Relations Film, Videó és Multimédia Fesztiválja, a PRince Award megrendezésének.

Eddig megjelent publikációiBarát Tamás
ImageFőiskolai tanár, kommunikációs-, public relations tanácsadó, újságíró
Több mint negyven éves szakmai gyakorlattal rendelkezik a szervezeti kommunikáció, a public relations, illetve a nyomtatott és az elektronikus sajtó területén. Korábban külkereskedelemi vállalatoknál (Chemolimpex, Budavox, Mineralimpex), illetve a gyógyszeriparban (Chinoin Rt) tevékenykedett.
1995 – óta televíziós, majd online újságíróként, valamint menedzsmenti-, kommunikációs-, public relations tanácsadóként (Fibraco Kft.), illetve főiskolai tanárként dolgozik. Főszerkesztője a CCO Magazinnak, a Kommunikációs Szakemberek Hírportáljának. A CEO Magazin Szakértője, a Szerkesztőbizottság tagja.
2003-óta az Általános Vállalkozási Főiskola tanára, 2006-óta a Touro College (New York) program-menedzsere.
A Magyar Public Relations Szövetség alapító főtitkára, többször újraválasztott ügyvezető Alelnöke, örökös tagja. A Public Relations Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumának, annak alapítása (1995) óta tagja.
Korábban háromszor választották meg a Nemzetközi Public Relations Szövetség (IPRA) Magyar Tagozata elnökének és az IPRA világtanácsa tagjának, hat évig képviselte a Kelet és Közép európai államokat az IPRA GWA Bizottságában és világzsűrijében, valamint tagja volt az IPRA szakmafejlesztési bizottságának.
1998-2006 között a CERP, az Európai Public Relations Konföderáció Európa tanácsa, 2000-2006 között a CERP Igazgató Tanács tagja volt, két évig betöltötte a CERP Főtitkári, majd három évig a CERP Alelnöki tisztségét. Ugyancsak két esztendeig Alelnöke volt a CERP Europartners szervezetnek is. Szerzője a CERP európai e-pr ajánlásának, illetve nevéhez fűződik - a CERP Terminológiai Bizottsága vezetőjeként, - az európai tagszervezetek számára ajánlott public relations meghatározás megfogalmazása, illetve CERP Lisszaboni Kódexe felülvizsgálata. Alapító tagja az Európai Public Relations Oktatók és Kutatók Szövetségének (EUPRERA) és a GA szervezetnek.
Társult tagja a Brit Királyi Public Relations Intézetnek, 2000-ben tagja lett az Amerikai Public Relations Szövetségnek (PRSA) és az amerikai szakmai szövetség Oktatói Akadémiájának. Tiszteletbeli tagja az Ukrán és az Orosz Public Relations Szövetségnek.
Korábban kétszer újra választott Elnöke volt a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Kommunikációs és Public Relations Szakosztályának, illetve a MÚOSZ Társadalmi Kommunikáció Tagozatnak. Korábban tagja volt a MÚOSZ Választmány Vezetőségének.
2007- ben megválasztották a Fővárosi Infopolitikai Testület Civil Oldal elnökének, illetve a MÚOSZ Etikai Bizottság tagjának. 2009-óta a MÚOSZ Etikai Bizottság Stratégiai Eljáró Tanácsának Elnöke.Dr. Kovács Kristóf
ImageKovács Kristóf okleveles vegyészmérnök, egyetemi docens, a Veszprémi Egyetem Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszékének vezetője. Egyetemi oktatóként anyagtudománnyal, anyagszerkezeti vizsgálatokkal kapcsolatos tárgyakat oktat. Kutatási területe a műszaki kerámiák mikroszerkezete és fizikai tulajdonságai közötti kapcsolatra, az elektronmikroszkópos morfológiai és összetételi vizsgálatok fejlesztésére, valamint számítógépes képfeldolgozásra terjed ki. Az egyetem rektori kabinetjének tagjaként PR igazgatói beosztásban a Veszprémi Egyetem nyilvános kapcsolataiért felelős. A Szilikátipari Tudományos Egyesület, a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület, valamint a Microbeam Analysis Society és a Microscopy Society of America tagja. A Magyar Mikroszkópos Társaság elnöke, az Európai Mikroszkópos Társaság elnökségi tagja.

Eddig megjelent publikációiDr. Baracskai Zoltán
ImageDr. Baracskai Zoltán 1977-ben okleveles közgazdászként végzett, magiszteri fokozatot 1980-ban, a közgazdaságtudomány doktora fokozatot pedig 1983-ban szerzett. Eddig hét könyvet és több tucat cikket, konferencia-előadást és jegyzetet írt. Magyarországon megjelent könyvei: Profi döntések, Profi problémamegoldó és A profi vezető nem használ szakácskönyvet. Kutatási területei a vezetői döntések, a kreatív problémamegoldás és a stratégiai döntések támogatása. Kutatási eredményei alapján csapatával kifejlesztette a DoctuSˆ tudásbázisú keretrendszert. Ebben ötvözte a szabályalapú és az esetalapú következtetést. Ezt a keretrendszert eddig hatvan vállalatnál alkalmazta stratégiai döntések támogatására a következő területeken: invesztíciós projektek értékelése, termék- és piaci szegmensek kiválasztása, K+F projektek értékelése, tenderek elbírálása és teljesítményértékelésen alapuló karriermenedzsment. Az internet megjelenése lehetőséget adott a keretrendszer továbbfejlesztésére az intelligens adatbányászat és a hálózati alkalmazások területén. Mostanában az oktatás mellett a tudásgyártás modelljének kifejlesztésével is foglalkozik.
Hobbija, szeret sétálgatni a nagyvárosok fontos helyein és városok látogatóit tanulmányozni a isztambuli csarsija és a pekingi tiltott városon keresztül az etióp sivatagban a vízhordó lányokig.

Eddig megjelent publikációiW. Barna Erika
ImageW. Barna Erika a CEREG-Grafológiai Akadémia vezetője, a Nemzetközi Grafológiai Szemle főszerkesztője, a Magyar Szakképzési Társaság grafológiai tagozatának vezetője, a CEO Magazin szakértője. Számos hazai és külföldi cikke mellett két kiadásban jelent meg a Beszél az írás című nagysikerű könyve. A grafológiai vizsgálatok, szakanyagok készítése mellett jelentős szerepet tölt be a hazai grafológiai kultúra megalapozásában is. Több főiskolán tanítja a grafológiai alapismereteket, az első magyar nyelvű egyetemi tankönyvet írta meg e témában. Munkatársaival eddig hét alkalommal rendezte meg a Nemzetközi Grafológiai Szabadegyetemet a brüsszeli székhelyű CEREG (Grafológiai Kutatások és Tanulmányok Európai Köre) szakmai hátterével. Kutatási területei között kiemelkedik a munkahelyi, vezetői kapcsolatrendszerek feltárása és a családi dinamika vizsgálata, valamit a grafoterápia módszerének alkalmazása. A közelmúltba jelent meg Az üzleti kommunikáció és etika című főiskolai tankönyve.

Eddig megjelent publikációiDr. Pataki Béla
ImageDr. Pataki Béla a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Menedzsment és Vállalatgazdaságtan tanszékének docense. Okleveles villamosmérnök és szervező szakmérnök, rendszerelemzésből DrUniv, műszaki menedzsmentből PhD. Hét évig gyártásfejlesztő volt az elektronikai iparban, 1988-tól tanít a Műegyetemen. Szakterülete a technológiamenedzsment és a változásmenedzsment. A brit The Open University, Business School magyar iskolája, az Euro-Contact Business School egyik alapítója, a távoktatási tananyagok egyik honosítója és oktatója volt kilenc évig. Az elindításától a megszűnéséig, tizenhárom évfolyamon át volt a Harvard Business Review magyar kiadásának egyik társszerkesztője. Három könyv szerzője, tizenhárom könyv társszerzője, több mint hatvan folyóiratcikke jelent meg. Az International Association for Management of Technology, az Academy of Management (azon belül a Technology and Innovation Management Division és az Organization Development and Change Division), valamint a Society for Advancement of Management tagja.


Eddig megjelent publikációiKeszténé Kiss Jolán
ImageKeszténé Kiss Jolán a NOVA Marketing-PR Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. Szakmai tapasztalatát a (BAT) Pécsi Dohánygyárban kezdte, ő volt ennek az iparágnak az első marketingese. Nevéhez fűződik a Sopianae piacvezetővé tétele. 1994-től 1998 végéig a Borsodi Sörgyárban termékcsoport vezetőként, majd marketing managerként dolgozott. A Rolling Rock sör sikeres bevezetésének nemzetközi elismeréseként 1996 decemberében megkapta az Advertising Age International (New York, USA) "Marketing Superstar" elismerését. Nevéhez fűződik a Stella Artois teljes körű magyarországi bevezetése, mely több szakmai hazai elismerést is kivívott. 1998 végétől, a cég eladásig Pharmavit Rt-nél dolgozott, mint a Plusssz nemzetközi márkaigazgatója (Lengyelország: Effie I.díj). Több nemzetközi továbbképzésen, tanfolyamon vett részt (Anglia, Kanada, Belgium, Németország, Spanyolország). A Magyar Marketing Szövetség, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Marketing Egyesület és a Veszprémi Egyetem Társadalmi Kuratóriumának tagja.

Eddig megjelent publikációiO. Gábor László
ImageO. Gábor László, vezető tanácsadó, Business Intelligence szakértő. Jelenleg a G. L. O. Enterprise Hungary tanácsadó iroda szakmai vezetője. 1985-1992 a mai Katonai Felderítő Hivatal elődjénél tisztként, majd megyei Rendőr-főkapitányságon alosztály vezetőként dolgozott. 1992 után üzleti hírszerzési tanácsadó vállalkozó, és szakértő&SHY;tanácsadó a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja több projektjében. 1996-ban MA in International Relations diplomát szerezett a BKÁE posztgraduális képzésében, és részt vett egy Business Intelligence Seminar-on a Texas A&M University-n (USA). 1997-2000 társult kutató a Wilfrid Laurier University-n (Canada) globalizáció, transznacionális bűnözés és gazdasági hírszerzés összefüggései, kölcsönhatásai, valamint Business Intelligence és Industrial Counterespionage fejlődése, trendjei témákban, amely területen 1998-tól 2003-ig Kanadában és USA-ban szakértő-tanácsadó. Eközben Business Intelligence vezetőként is tevékenykedett a Citi Group kanadai leányvállalatánál, Ontario államban. A BME MTI üzleti hírszerzés kurzusa ill. az MBA képzés részére készült egyetemi tankönyv és jegyzet társszerzője, számos publikáció szerzője, továbbá jelenleg a BME doktori iskolájának hallgatója üzleti információszerzés és védelem kutatási területtel.

Eddig megjelent publikációi
 
Rss FeedReader
 
News Titles
Feed Sources
Fetch/Save Feed
Your Saved Feeds
http://www.kormany.hu/rss/hu/hirek
http://www.kormany.hu/rss/hu/dok
http://www.kormany.hu/rss/hu/videok
http://www.nfu.hu/rssfeed.php?type=kozlemenyek
http://www.lifelonglearning.hu/lllma_feed.xml
http://www.tpf.hu/rss.php
You need to login first!
Kutatások, felmérések

Népszerű cikkek

Hirdetések

FeltűNŐsiker program csak hölgyeknek

Image
 

 
 
Image
Tudástőke Konferenciák


     
 
© 2021 CEO - A gazdasági intelligencia magazinja
 

Piac- és HR kutatások

www.e-benchmark.hu a CEO Magazin kiemelt támogatója.
A CEO magazin szerkesztőségének számítógépeit a CEO vírus vírusirtó védi.
G-Data