CEO logo
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
   
  2021. május 14. péntek 16:37  
CEO
Hírek
Konferenciák
CEO Pályázati Iroda
Akciók
Előfizetés, megrendelés
Impresszum
Szerkesztőbizottság
Médiaajánlat
Állásajánlat
Rovataink
CEO - Archivum
CEO - Online
Rendezvényajánló
Recenziók
PR
Tanulmányok
< Május 2021 >
Ke Sz Cs Sz Va
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Hírleveleink
CEO Magazin Hírlevele
Tudományos élet Hírlevele

Szakmai partnereink:


Image
Image
Image
2003-05
Image

A vállalattól az élő rendszerig
Interjú
Arie de Geus, a Royal Dutch/Shell korábbi igazgatója szerint új üzleti korszak küszöbén állunk

Ritka interjúinak egyikében Arie de Geus arról beszél, hogy változtatnunk kell a vállalatokról alkotott fogalmainkon - nem profitot termelő gépeket, hanem élő közösségeket kell látnunk bennük.
 
Aki nem ismer lehetetlent...
Interjú

Dunai Zoltán, a Ganz Transelektro vezérigazgatója

A "Ganz" cégnév manapság már senki számára sem hangzik ismeretlenül. A nagy múltú vállalat egyik ágazatának, a Ganz Transelektro Közlekedési Rt-nek élén egy éve már, hogy Dunai Zoltán áll. Az említett cég létszáma napjainkban háromszázharminc fő, az éves árbevétele pedig mintegy kilencmilliárd forint. A mosolygós vezérigazgató az irodájában fogadta a CEO-t...
 
"Egy apró és hatékony szervezet"
Interjú

Látogatóban a Sony Ericssonnál

Wágner Tibor immáron két éve a Sony Ericsson közép- és kelet-európai igazgatója. A negyvenéves üzletember azelőtt a Sonynál és a Panasonicnál dolgozott, eredeti végzettsége szerint pedig villamosmérnök. Wágner Tibor elegáns öltönyben, a legújabb csúcsminőségű Sony Ericsson mobiltelefonnal a kezében jelent meg az interjún. Mondhatnánk: igazi "eukompatibilis" vezető.
 
Marketing a belső munkaerőpiacon
Marketing
Dr. László Gyula - Dr. Orosdy Béla

Mi lesz veled, belső PR?

A Public Relations szakértői a diszciplina modern kori fejlődésének 20. század eleji kezdeteitől törekszenek a PR-t önálló diszciplínaként - önálló tudományágként és gyakorlati menedzsment-funkcióként - meghatározni, és küzdenek az ellen, hogy szakterületüket a marketingrendszer részeként definiálják. Ennek alapja nagy valószínűséggel egyrészt az volt, hogy a PR a marketingkommunikáció sajátos világának igen látványos, és ezért igencsak frekventált részét birtokolta (vagy legalábbis önmagáénak tekintette), másrészt az ezzel (tehát a kommunikációval, a kapcsolattartással, üzenetközvetítéssel) kapcsolatos igények a vállalatok és intézmények részéről erőteljesen megnövekedtek. Ez egyaránt érvényessé vált az árupiacra és a hagyományos árupiacon kívüli területekre (pl. a politikai pártok kommunikációjára), illetve a szervezeten kívüli és szervezeten belüli dimenziókra ("külső" és "belső" PR).
 
Béren kívüli "adalékanyag"
Marketing

Otthoni internet, mint munkavállalói juttatás

Otthoni internet-hozzáféréssel motiválja számos dolgozóját a Shell Hungary Rt. Az üzemanyag és kenőanyag kiskereskedelemmel foglalkozó társaságot a Hewitt Inside felmérése alapján az öt legjobb hazai munkahely közé sorolták. Itt a munkavállalók elégedettségét magas vállalati kultúrát jelentő ösztönző- és béren kívüli juttatási rendszerrel segítik, amelyben új elem a válalti internet-flotta.
 
A márkák varázsa
Marketing
Dr. Piskóti István

A marketing szakirodalma sokat és szívesen foglalkozik a márkákkal, a márkaépítés szakmai problémáival. Az sem ritka, hogy a marketing lényegét márkamenedzsmentként definiálják, s ezáltal a márkát meghatározó piaci sikertényezőként tüntetik fel. A márkák fontosságának hangsúlyozása mellett ugyanakkor a fogyasztók klasszikus márkaorientáltságának csökkenése is tendenciaként jelentkezik, a termékek közötti csökkenő minőségkülönbségek, a kereskedői márkák előtérbe kerülése, a túlzott márkakiterjesztés és az "akció-orientáltság" növekedése révén...
 
Amikor a szakember neve márkává válik - A Szamos Marcipán esete
Marketing

Az emberek mindig szerették, szeretik az édességeket. Ezen a piacon - legyen bármilyen termékről is szó - pontosan lehet tudni, melyik márka milyen minőséget képvisel. Elég, ha csak a legismertebb édességmárkákra, a Nestlé, a Cadbury, a Lindt vagy a Milka nevekre gondolunk, s pontosan tudjuk, melyik mit jelent. Így van ez a sütemények, cukrászati termékek esetén is, hiszen nem véletlen, hogy egyes cukrászok neve jól ismert (pl. Auguszt), másoké kevésbé vagy egyáltalán nem. A Szamos Marcipán Kft. jó érzékkel ismerte fel, hogy a "márkává válás" milyen fontos marketing- és piaci eszköz, s tudatosan választotta ezt az utat.
 
Miért nehéz a márkaépítés?
Marketing
Keszténé Kiss Jolán

Sok cégnél nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy termékükből erős márka váljék. Akinek ez már sikerült, az tudja, hogy milyen nehéz a márkaépítés! Sőt, még azt is tudják, hogy milyen nagy szakértelmet, következetességet, törődést és… befektetést igényel, hogy a már ismert márkájuk meg is tartsa piaci pozícióját. Vannak azonban, akik megpróbálják, de nem, vagy csak részben sikerül. Érdemes végigmenni azokon a tényezőkön, melyek - a szakmai tudáson túl - leginkább megnehezítik egy márka felépítését. Kezdjük a legelőször szembeötlő külső tényezőkkel...
 
e-dokumentumok és személyesség
Információs technológia
Dénes Tamás

Az információ-alapú társadalomban fennáll a veszélye annak, hogy személyes adataink rossz kezekbe kerülnek. Naponta tapasztaljuk, hogy tolvajok vásárolnak lopott hitelkártyával, lakásmaffiák garázdálkodnak az ingatlanokkal a károsultak "legtitkosabb adatainak" felhasználásával, naponta keresnek fel valós vagy kitalált marketingcégek az általunk bizalmasnak vélt címünk és telefonszámunk pontos ismeretében, azaz személyességünk (már-már személyiségünk!) követhetetlen és szabályozatlan módon közkézen forog.
 
Hogyan működik az Európai Unió költségvetése?
Melléklet
Dr. Vigvári András CSc.

Közeleg hazánk európai uniós tagsága. Jövőre felgyorsulnak a 2007-2013 közötti időszakra szóló pénzügyi keretterv munkálatai. Ez az írás arra vállalkozik, hogy bemutassa az EU egyik legfontosabb, de Magyarországon talán még nem eléggé ismert pénzügyi eszközének szerepét. Mint lényegében minden EU-intézmény, a Közös Költségvetés működése sem érthető meg anélkül, hogy kicsit megismerkednénk a különböző megoldások kialakulásának történetével. Ezeket a részeket a cikkben igyekeztem a szükségesnek látszó minimumra szorítani.
Az Európai Unió létrejöttével a nemzetállamok feletti politikai és gazdasági képződmény jött létre, amely a tagállamok gazdaságainak integrálását, illetve a gazdasági problémákat elsősorban piaci eszközökkel kívánja megoldani. Ugyanakkor nagyon fontos szerepet tölt be e folyamatban a közösségi gazdaságpolitika, amely döntően olyan területeken jut szerephez, ahol az integráció költségeit és hasznait politikai eszközökkel kívánják megosztani. Az Unió intézményrendszere még fejlődőben van, egyfelől különböző víziók léteznek a továbbfejlesztés szükséges irányairól, másfelől elképzelhető bizonyos rendszerek, közösségi politikák megszüntetése.
 
Üzleti hírszerzés II. rész
Stratégia
O. Gábor László

Az üzleti hírszerzés szerepe a stratégiai tervezésben - Preemtív stratégia és üzleti hírszerzés kapcsolata

Ebben a cikkemben az üzleti hírszerzés és a stratégiai tervezés kapcsolatának egy új aspektusát mutatom be. Az alkalmazhatóság olyan irányát vizsgálom, mely esetén az üzleti hírszerzés által hozzáadott "érték" nem a formális hírszerzési feladatok - bizonytalanság- vagy kockázatelemzés - révén támogatja a döntéshozókat, hanem magának a stratégiai tervezésnek, a stratégiaformálásnak és a stratégiai folyamat belső ellentmondásainak, rejtett paradoxonoknak a feloldását és menedzselését erősíti egyes szituációs modellezésekkel, mint a lehetséges változó elemeket is feldolgozni képes dinamikus módszerrel.
 
Egy vállalat újratervezésének alapjai I. rész
Stratégia
Dr. Bojtor László

A következő tanulmány egy magyar vállalat - a Ganz Transelektro Közlekedési Rt. (a későbbiekben Vállalat) - újratervezésének lehetőségét vizsgálja. A Vállalat első jogelődjét több mint 120 éve alapították. Hosszú története során társadalmi és gazdasági környezete többször nagymértékben változott, a tulajdonosok célkitűzései is gyakran módosultak. Mindezek és a térséget jellemző sajátos történelmi adottságok folytán nem alakult ki a Vállalat szerves fejlődési folyamata, az egyes változások nem épültek egymásra. Az átalakulások pedig oly mértékben torzították alapvető technológiai, üzleti képét, hogy az indokolttá teszi a Vállalat újratervezésének vizsgálatát.
 
Az ügyfélszolgálat működési kockázatainak kezelése
Public relations
Arany Ferenc

Sokan gondolják úgy, hogy az ügyfélszolgálati tevékenység terü-letén maguk az ügyfelek jelentik a legnagyobb kockázatot, ezért erő-feszítéseiket is bizonyos ügyfél-magatartásokkal szembeni véde-kezésre összpontosítják. Az alaposabb vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a kockázatok sokkal nagyobb része a szervezeten belüli. Ennek felismerése éppenséggel előnnyé is tehető, hiszen könnyebb felderíteni a belső kockázati tényezőket, és rajtunk áll, milyen megelőzési, védekezési módszereket alkalmazunk.
 
A szolgáltatások tárgya és minőségi sajátosságai III. rész
Minőség és innováció
DSc. Parányi György

A szolgáltatások minőségi színvonalának elemzése

Sorozatunk I. részében áttekintettük a szolgáltatásoknak a szakirodalomban fellehető fontosabb értelmezéseit. A II. részben a minőség nézőpontjából legfontosabbnak vélt vonásokat kiemelve, a szolgáltatások sajátos minőség-jellemzőit vizsgáltuk. A III., befejező részben bemutatjuk a szolgáltatások minőségi színvonala elemzésének főbb lehetőségeit; a hiányosság-rések feltárását, utalunk az intézményi keretek között alkalmazható technikákra, és ismertetünk egy, a szolgáltatóval szembeni vevői megelégedettség vizsgálatára bevált módszert.
 
Szövetségi stratégiák művészete
Mozaik
Dr. Osman Péter

A szövetség társulás a tagok közös érdekeinek érvényesítésére - adja magyarázatként az Encyclopaedia Britannica Merriam-Webster értelmezõ szótára. E néhány szó már önmagában pontos magyarázat arra, miért művészet a szövetségi stratégiák alkotása: olyan nincs, hogy akár csak két félnek is minden lényeges érdeke egybeessék, és ne legyen szükség köztük okos kompromisszumokra, kifinomultan ügyes egyensúlyozásra.
 
Rss FeedReader
 
News Titles
Feed Sources
Fetch/Save Feed
Your Saved Feeds
http://www.kormany.hu/rss/hu/hirek
http://www.kormany.hu/rss/hu/dok
http://www.kormany.hu/rss/hu/videok
http://www.nfu.hu/rssfeed.php?type=kozlemenyek
http://www.lifelonglearning.hu/lllma_feed.xml
http://www.tpf.hu/rss.php
You need to login first!
Kutatások, felmérések

Népszerű cikkek

Hirdetések

FeltűNŐsiker program csak hölgyeknek

Image
 

 
 
Image
Tudástőke Konferenciák


     
 
© 2021 CEO - A gazdasági intelligencia magazinja
 

Piac- és HR kutatások

www.e-benchmark.hu a CEO Magazin kiemelt támogatója.
A CEO magazin szerkesztőségének számítógépeit a CEO vírus vírusirtó védi.
G-Data