CEO logo
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
   
  2021. május 14. péntek 15:51  
CEO
Hírek
Konferenciák
CEO Pályázati Iroda
Akciók
Előfizetés, megrendelés
Impresszum
Szerkesztőbizottság
Médiaajánlat
Állásajánlat
Rovataink
CEO - Archivum
CEO - Online
Rendezvényajánló
Recenziók
PR
Tanulmányok
< Május 2021 >
Ke Sz Cs Sz Va
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Hírleveleink
CEO Magazin Hírlevele
Tudományos élet Hírlevele

Szakmai partnereink:


Image
Image
Image
2003-04
Image

Hit és business, avagy Győri János Sámuel lelkész és az üzleti élet
Interjú

Közhelyszámba menő gondolat, hogy az üzleti életben farkastörvények uralkodnak, egy lelkipásztor pedig úgy vezeti a híveit, mint terelőjuhász a nyáját. Nos, hogy miként tud alkalmazkodni egy evangélikus lelkipásztor a business világában, egyebek mellett erről is kérdezte a CEO Győri János Sámuelt egy rendhagyó beszélgetésen.
 
Repülők, autók, katonák - Adalékok a kontrolling történetéhez
Kontrolling
Dr. Bőgel György

"Ki tudom számítani az égitestek mozgását, de az emberek őrültségével nem tudok kalkulálni" - mondta egyszer Isaac Newton, miután egy csomó pénzt vesztett a tőzsdén. Most, az új évezred elején, a számítógép és az internet korában is elgondolkodtató szavak ezek. Vajon a mai technikai eszközök megóvták volna a nagy angol tudóst e kellemetlen eseménytől? Csábítóan hangzik az az elképzelés, hogy mivel az adatok összegyűjtését, rendezését, elemzését szolgáló eszközeink fejlettebbek, mint valaha, az eseményeket is kontrollálni tudjuk. Csábító, de nem teljesen igaz.
 
A kvantitatív összefüggések jelentősége a termelésmenedzsmentben
Stratégia
Dr. Koltai Tamás

A termelésmenedzsment kvantitatív összefüggéseinek alkalmazását sokszor azzal vetik el, hogy a segítségükkel kapott válaszok logikusan gondolkodva is kitalálhatók. Ez azonban ritkán igaz. Gyakran azért gondoljuk, hogy megtaláltuk a legjobb megoldást, mert a megoldási lehetőségeknek csak egy szűk körét vizsgáljuk meg. Tény, hogy a kvantitatív módszerek alkalmazása előnyökkel és hátrányokkal egyaránt jár, ezért a sikeres alkalmazásnak két fontos feltétele van...
 
A gigantikus méretű projekt menedzselése
Stratégia
Dr. Anwar Mustafa CSc.

A gigantikus projekt a nemzetgazdaság tárgyi eszközállományának és erőforrásainak szerkezetében radikális innovatív jellegű változást eredményez. Sikeres végrehajtása azonban nem kis szakértelmet és felkészültséget igényel. Hogyan készítsük el a megvalósíthatósági tanulmányt? Mik a műszaki tanulmány legfontosabb részei? Milyen költségei vannak a hazai és a külföldi beszerzéseknek? Milyen tényezőket vegyünk figyelembe az előzetes költségvetés készítésénél? A cikk egyebek közt ezekre, a gigantikus projekttel kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdésekre ad választ.
 
Üzleti hírszerzés I. rész
Stratégia
O. Gábor László

Alkalmazott üzleti hírszerzés

Az eddig Magyarországon publikált cikkek többnyire általános ismertetést nyújtottak, illetve főként összefoglaló képet alkottak az üzleti hírszerzésről. A fő hangsúly annak a bemutatására koncentrálódott, hogy miért van szükség az üzleti hírszerzésre, milyen célból alkalmazható az üzleti hírszerzés, milyen megítélés alá esik, mint vállalatvezetői, döntéshozói eszköz, hol és mely helyzetekben és mely formája kerül felhasználásra. A CEO magazin korábbi számaiban ennél igyekeztem többet nyújtani az üzleti hírszerzésről szóló cikkeimben. Szó esett elemzési formákról, modellezésekről, módszerekről, melyeket az üzleti hírszerzés alkalmaz. Ideje, hogy mélyebben is belelássunk az üzleti hírszerzés világába, hol, milyen körülmények között, mit tehet annak érdekében, hogy a vállalat vezetése optimális döntéseket hozhasson. A következőkben a vállalati szervezeti egységek és az üzleti hírszerzés kapcsolatrendszerén, működési, funkcionális kérdéseknek az üzleti hírszerzés bevonásával történő kezelésén, valamint egyes konkrét piaci szituációk bemutatásán keresztül ismertetem az üzleti hírszerzés működését.
 
Vállalaton belüli csalás - amiről minden CEO-nak tudnia kell
Stratégia
O. Gábor László

A klasszikus csalások többnyire az egyéni elkövetők műfajába tartoznak, melyek ellen a vállalatvezetőknek több védekező eszköz is rendelkezésükre áll. A jövőben azonban komoly változások várhatók, aminek egyik oka az a számos törvényi szigorítás, új jogszabály, mely a pénzmosás, a terror elleni fellépés, a szervezett bűnözés elleni harc eredménye. Vagyis a vállalatvezetőknek fel kell készülniük a csalások bonyolultabb, összetettebb, más fenyegetési formákhoz kapcsolódó megjelenési formáira.
 
Költség vagy befektetés?
Melléklet
Dr. Boda György

"Az elmúlt két hónap alatt két olyan fontos vitafórumon vettem részt, melyen a címben felvetett kérdés nagy súllyal merült fel. Az első egy hazai nagyvállalat felsővezetői fórumán hangzott el. A második a hazai humánpolitikusok egy jelentős tanácskozásán. Mindez azt bizonyítja, hogy a kérdés felettébb időszerű.

Hogyan merült fel ez a kérdés a felsővezetői fórumon? A téma az emberi tőkébe való befektetés hasznossága, megtérülése volt. Természetesen az előadó amellett érvelt, hogy ez a vállalat jövőbeli eredményessége szempontjából elkerülhetetlen. Rögtön magasba lendült egy kéz. "Igaz, hogy az emberi tőkébe be kell fektetni, de hogyan magyarázzuk meg ezt a tulajdonosainknak, amikor ők elsősorban pénzügyi eredményt akarnak látni, és az emberi befektetések költségei azt csökkentik?"
 
(Bio)mezőgazdaság - feldolgozóipar Lehetnénk az EU bio-éléskamrája?
Marketing
Keszténé Kiss Jolán

Manapság egyre többet hallani arról, hogy a lakosság milyen nagy - és sajnos még növekvő - hányada szenved valamilyen allergiában. Ezek egy része olyan allergia, ill. érzékenység, mely a feldolgozott élelmiszerekben megtalálható különféle adalékanyagok hatására alakul ki, erősödik meg. Egy biztos, egyre többen szeretnének egészségesen táplálkozni, egyre többen keresik, fogyasztják a kevés hozzáadott vegyszert, tartósítószert, adalék- és színezőanyagot tartalmazó, illetve az ún. biotermékeket. Ezek a termékek drágábbak, ám magasabb minőséget - sőt akár egy, a bolygónk védelme iránti életszemléletet, elkötelezettséget is - képviselnek. Mert mit is jelent az, hogy valami biotermék? Szigorúan az ökológiai gazdálkodás (szabályozás: EU 2092/91 sz. rendelet, ill. a 140/1999 és az FVM-KÖM 2/2000 közös miniszteri rendelet) szabályainak megfelelő "termelésű" növényi vagy állati eredetű élelmiszert nevezik bioterméknek, melyet ellenőrzött körülmények között állítanak elő, tehát semmilyen műtrágyát, toxikus anyagot nem tartalmazhatnak.
 
A meg nem szólított szegmens
Marketing
Dr. Törőcsik Mária - Steigervald Krisztián

A magyarországi cigányság elérhetősége marketingeszközökkel

Mi az oka, hogy tízmillió fős országunkban egy jelentős lélekszámú szegmens, a cigányság megszólításával a marketingszakma eddig nem nagyon foglalkozott és foglalkozik? Eddig miért csak a szociológusok vizsgálták a cigányságot, és a marketingesek miért utasították el ennyire élesen a réteg vizsgálatát? Miért féltek attól, hogy megszólítsák a mintegy 7-800 ezer romát?
 
A szolgáltatások tárgya és minőségi sajátosságai II. rész
Minőség és innováció
DSc. Parányi György

A szolgáltatások minőség-jellemzői

A szolgáltatásokkal foglalkozó sorozatunkban kísérletet teszünk arra, hogy a minőséggel összefüggő, az iparban kialakult fogalmakat, módszereket a szolgáltatások körére vonatkoztatva értelmezzük. Célunk a figyelem felkeltése, adalékot nyújtva a ma még hiányzó szolgáltatás-minőségügy alapjainak lerakásához.
Az I. részben áttekintettük a szolgáltatásoknak a szakirodalomban fellelhető fontosabb értelmezéseit.
A II. részben a minőség nézőpontjából legfontosabbnak vélt vonásokat kiemelve, a szolgáltatások sajátos minőség-jellemzőivel foglalkozunk.
A III., befejező részben pedig a szolgáltatások minőségi színvonala elemzésének főbb módszereit fogjuk áttekinteni.
 
A gazdasági növekedés feltétele az innováció
Minőség és innováció
Dr. Pakucs János

"A műszaki fejlődésnek a műszaki és a tudományos kutatás adja meg a biztos alapot. Az ipar fejlesztésének ez a legbiztosabb módja." - mondta Werner von Siemens 1883-ban. Elképzelései már akkor nagyléptékű fejlődésről, növekedésről szóltak.
 
A hazai K+F iránti kereslet élénkítése, a hazai költségvetési források növelése és a nemzetközi forr
Minőség és innováció
Dr. Pakucs János

A hazai gazdasági környezet a kilencvenes évtizedben nem volt alkalmas arra, hogy önmagában - a kormányzat tudatos beavatkozásának elmaradása miatt - biztosította volna a hazai tulajdonban lévő KKV szektor technológiai fejlődését, vagy akár csak azt, hogy ez a szektor lépést tudjon tartani a hazánkban működő multikkal. A tapasztalatok szerint illúzió azt feltételezni, hogy a hazánkban működő multiknak külső állami segítség nélkül széles körben beszállítóivá válhatnak a hazai kis- és középvállalkozások, s ennek révén jelentős technológiatranszferre kerül majd sor. Amennyiben a jelenlegi helyzet folytatódik, a hazai gazdaság duális szerkezete megerősödik, s egy tőkeerős, modern nemzetközi szektor mellett növekvő technológiai elmaradottságban vegetáló hazai KKV szektor lesz a jellemző.
 
Már több mint három éve Steve Ballmer a Microsoft első embere
Információs technológia

Bár a közvélemény a Microsoftot ma is leginkább az alapító Bill Gates nevével azonosítja, már több mint három éve Steve Ballmer a vállalat első embere. 2000 januárjában ugyanis Gates átadta neki vezérigazgatói székét, hogy ő maga a továbbiakban az általa jobban kedvelt termékfejlesztési stratégiával foglalkozzon.
 
A Microsoft fellépése a kéretlen elektronikus levelek terjedése ellen
Információs technológia

Júniusban jelentette be a Microsoft kezdeményezését, amelynek célja a kéretlenül küldött elektronikus levelek (angolul: spam) terjedésének megakadályozása az EMEA (Európa, Közel-Kelet, Afrika) régióban.
 
A modern gondolkodás nagy iskolája: a reneszánsz
Mozaik

A reneszánsz az európai kultúra történetének talán legnagyobb csodája. Itt fordult a szellemi élet részeseinek érdeklődése a túlvilági boldogulástól, az égi malaszttól és a hatalom alázatos-engedelmes tiszteletétől a földi élet értékeinek megmutatása és középpontba állítása felé. A reneszánsz sokkal több, mint művészeti stílus: világnézet, életérzés, művészetfilozófia. Benne, tőle vette kezdetét nagy része annak, amit ma európai értékként becsülünk, és nélküle ma sokkal sötétebb, szűkebb látókörű, butább lenne a világ, és mi magunk is
 
Rss FeedReader
 
News Titles
Feed Sources
Fetch/Save Feed
Your Saved Feeds
http://www.kormany.hu/rss/hu/hirek
http://www.kormany.hu/rss/hu/dok
http://www.kormany.hu/rss/hu/videok
http://www.nfu.hu/rssfeed.php?type=kozlemenyek
http://www.lifelonglearning.hu/lllma_feed.xml
http://www.tpf.hu/rss.php
You need to login first!
Kutatások, felmérések

Népszerű cikkek

Hirdetések

FeltűNŐsiker program csak hölgyeknek

Image
 

 
 
Image
Tudástőke Konferenciák


     
 
© 2021 CEO - A gazdasági intelligencia magazinja
 

Piac- és HR kutatások

www.e-benchmark.hu a CEO Magazin kiemelt támogatója.
A CEO magazin szerkesztőségének számítógépeit a CEO vírus vírusirtó védi.
G-Data