CEO logo
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
   
  2021. május 14. péntek 16:57  
CEO
Hírek
Konferenciák
CEO Pályázati Iroda
Akciók
Előfizetés, megrendelés
Impresszum
Szerkesztőbizottság
Médiaajánlat
Állásajánlat
Rovataink
CEO - Archivum
CEO - Online
Rendezvényajánló
Recenziók
PR
Tanulmányok
< Május 2021 >
Ke Sz Cs Sz Va
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Hírleveleink
CEO Magazin Hírlevele
Tudományos élet Hírlevele

Szakmai partnereink:


Image
Image
Image
2001-02


EGY ÜZLETI ANGYAL
Stratégia
Interjú Fodor Péterrel

Ha nem lenne képzavar, azt is mondhatnánk, hogy az üzleti angyalok hazánk vállalkozói rétegének "fehér hollói". Igen kevesen vannak, némi misztikum övezi létezésüket, s főleg nehézkes betekinteni tevékenységükbe. Fodor Péter bejárta a világot. A föld számos pontján működtetett, majd értékesített vállalatot, míg végre ismét Magyarországra jött. Az üzletember az "angyali" tevékenységéről nyilatkozott a CEO-nak.
 
Vállalkozásépítés üzleti angyalokkal
Stratégia
dr. Osman Péter:

A CEO előző számában már beszámoltunk az üzleti angyalok kínálta vállalkozás-finanszírozási lehetőségekről. Ebben a számban egy konkrét esetet ismerhetünk meg.
 
Termelésorientált vagy piacorientált?
Stratégia
ImageOlach Zoltán

… és további 76 ellentétpár a vállalati kultúra köréből

A vállalati kultúra gazdálkodási tényezőiben jelenik meg leginkább az az értékrend-váltás, amely a marketingcentrikus kultúra felé való elmozdulást jellemzi. Ez pedig azt jelenti, hogy – bár a termelési-műszaki kultúra és hagyományok, és az ehhez kapcsolódó vállalati hírnév (ha van) feladása ostobaság lenne, és nem is szabad megtenni – a korábbi, termelésorientált, messzemenően hagyományokon, begyakorolt módszereken alapuló vállalati kultúra (értékeit megőrizve) átadja, mert át kell adnia a helyét egy nyitottabb, jövő- és modernizáció-orientáltabb, a piac által való "vezéreltséget" tudatosan vállaló, a voluntarizmus maradványait is felszámoló kultúrának, amely a magasan fejlett, globalizálódó környezet kihívásainak jobban meg tud felelni.
 
A hazai kétszintű bankrendszer kialakítása
Stratégia
Dr. Huszti Ernő

A gondolattól a megvalósításig (I.)

Egy ország gazdasági rendszere és bankrendszere között vitathatatlanul szoros az összefüggés. A szovjet hitelrendszer inkább az idényszerű hiteligények kielégítését célozta, semmint a gazdasági folyamatokhoz igazodó finanszírozást. A szovjet finanszírozási gyakorlatban a tervcélokat, fejlesztéseket költségvetési eszközökből, s nem éves vagy éven túli hitelekből fedezték. Ma már a vállalatirányítási stratégia fontos és természetes eleme a banki szolgáltatások igénybe vétele. Éppen ezért nem árt, ha megtudjuk, hogyan változott a magyarországi bankrendszer a II. világháború óta.
 
Az iparjogvédelem gazdasági szerepéről és jelentőségéről
Stratégia
Dr. Osman Péter

Az iparjogvédelem olyan szabályrendszer, amellyel az árutermelőknek mindenképpen együtt kell élniük, amelyet feltétlenül mindenben be kell tartaniuk, akár ismerik azt, akár nem. Szabályainak igen alapos ismerete és a lehetőségeinek kiaknázása nélkül innovációs vagy piaci munkát végezni épp olyan ostobaság, mint karddal és lándzsával támadni korszerű nehézpáncélosokra, ám az előbbi nemcsak tragikus, hanem indokolhatatlan, és főként jóvátehetetlen károkat okoz.
 
A totális marketing víziója - az új évezred üzleti sikerének kulcsa
Marketing
Dr. Piskóti István

A rövid tanulmány a marketingtudomány és -gyakorlat fejlődéséről, a marketing korszerű értelmezéséről szól.
Bizonyítja a marketing elméletének és mindennapi gyakorlatának szoros és közvetlen kölcsönhatását, mely szerint a tudomány fejlődését a gyakorlati élet tendenciái jelentős mértékben meghatározzák, illetve nem lehet hosszú távon sikeres az a marketinggyakorlat, mely nem támaszkodik a marketingelmélet szakmai tételeire, módszertani javaslataira.
A marketing az elmúlt évtizedekben tapasztalt fejlődésére építve alkalmassá válik napjaink "hálózati gazdaságának", a technológiai és társadalmi fejlődés által indukált piaci folyamatoknak a vállalkozások általi sikeres kezelésére.
A marketing csak egy komplex szemléletmódban, egy "totális folyamat-értelmezésben" válik a vállalkozások számára a piaci siker tudományává és gyakorlatává.
 
Most kell befejezni
Marketing
Jelek, amelyek az üzlet sikeres lezárására utalnak

Legyünk nyitottak azokra a verbális jelekre, amelyek arra utalnak, hogy ügyfelünk készen áll a vásárlásra, és reagáljunk rá gyorsan, folyamatosan szem előtt tartva az üzlet megkötését. Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a vásárlási szándékra utaló szóbeli jeleket, figyelnünk kell ügyfelünk beszédének sebességbeli és hangerőbeli változásaira – nyilatkozza Bruce Seidman, a Sandler Sales Institute elnökhelyettese, valamint Kathryn Inscoe, a SAS Institute értékesítési képviselője a Selling Power amerikai folyóiratnak.
 
Issues Management
Melléklet
ImageDr. Szeles Péter

Az Issues Management kifejezéssel először a 70-es években találkozhattunk. A fogalom és a tevékenység megjelenését elsősorban a világ felgyorsuló változásai, a szervezetek belső és külső kihívásainak és konfliktusainak dinamikus növekedése tette indokolttá. Pedig "a prognózisok szerint a 80-as évek csupán előjátékai azoknak a kihívásoknak, melyekkel a 90-es és az azt követő években találkozunk" – állítja az Ed Oakley és Doug Krug szerzőpáros nagy sikerű, a korszerű változásmenedzselésről szóló könyvében.
 
A PROBLÉMAMEGOLDÁS, HIÁNYOSSÁGMEGELŐZÉS MÓDSZEREI
Minőség és innováció
ImageProf. Dsc. Parányi György

(II. rész) Mikor, mire figyeljünk?

A CEO Magazin egy korábbi számában rámutattunk a hibák, hiányosságok korai felismerésének és még a tényleges bekövetkezésük előtti elhárításának jelentőségére. Jeleztük, hogy be fogunk mutatni néhány olyan, ún. problémamegoldási technikát*, amelyek a gyakorlatban segíthetik e törekvések valóra váltását.
 
A megbízhatóság dilemmái
Humán erőforrás
ImageDr. Barta Tamás-W. Barna Erika

János evangéliumának 13. részében olvashatjuk Jézus szavait, amelyeket a tanítványaihoz intézett – előre jelezve az eseményeket: "Bizony bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek engem elárul". A tanítványok meglepetten fogadták e hírt: "A tanítványok azért néznek vala egymásra kételkedvén kiről szólna." S amikor Simon Péter rákérdezett, hogy "Ugyan kicsoda az", akkor Jézus vele megosztotta e titkot: "Az akinek én a mártott falatot adom."
 
Eltérő nemzeti kultúrák a gazdaságban
Humán erőforrás
Mányai Csaba

(II. rész) Trompenaars és Turner

Noha a felgyorsult kommunikáció következtében a nemzeti kultúrák eltérései ma már egyre komolyabb jelentőséggel bírnak az üzleti élet területein is, csupán kevesen hajlandóak mindezt elfogadni és – sokszor bizony fáradságos munkával – megismerni e kulturális különbözőségek mélyenszántó, ugyanakkor nehezen észrevehető és finom befolyásait ezen a területen. Önmagunk és mások motivációinak félreismerése, viselkedésük félreértelmezése azonban még sok akadályt gördít és gördíthet elénk a jövőben. Sokan vélik, hogy a 21. század folyamán a globalizáció eredményeképp egy nyugati mintára végbemenő kulturális homogenizációnak lehetünk majd tanúi. Ez azonban távolról sem ilyen egyértelmű.
 
E-HR: hagyomány helyett haladás avagy új elem a humánpolitikában
Humán erőforrás
Dara Péter - Szetei Tibor

Osztályokra (szervezeti egységekhez) kihelyezett, minden munkavállaló által hozzáférhető terminál, lekérdezhető személyi adatok, önkiszolgáló rendszer, a dolgozók által szabadon összeállítható szociális csomag, toborzás, oktatás, ügyintézés személyes kapcsolat nélkül. Víziónk nem egy science fiction regényből került e lap hasábjaira, hanem a nagyon is közeli jövő mára már korántsem utópisztikusnak tűnő elképzeléseit jelenti.
 
Hogyan szolgálja a karosszékem a vállalat üzleti céljait?
Humán erőforrás
Czerny József

A facility managementről

Egy szervezeten belül a facility management feladata az értéktöbblet-termelő üzleti mag kiszolgálása, azaz lényegében a termelés kereteinek, feltételeinek biztosítása. A facility management mindazon anyagi és nem anyagi jellegű javakkal való hatékony gazdálkodás, amelyek nem közvetlenül a termelés céljait szolgálják.
 
Szoftvervásárlás előtt (III. rész)
Információs technológia
Hornyák Judit

Reményeink szerint az előző cikkekkel le tudtuk rakni azon alapköveket, melyek segítségével könnyebb az eligazodás a bérszámfejtő programokat kínáló hirdetések özönében, tudatosabb a válogatás az ajánlatok között. Következzék a vállalati ügyvitel nem kevésbé fontos részét képező humánerőforrás-gazdálkodási szoftverek kiválasztását segítő néhány gondolat.
 
Rss FeedReader
 
News Titles
Feed Sources
Fetch/Save Feed
Your Saved Feeds
http://www.kormany.hu/rss/hu/hirek
http://www.kormany.hu/rss/hu/dok
http://www.kormany.hu/rss/hu/videok
http://www.nfu.hu/rssfeed.php?type=kozlemenyek
http://www.lifelonglearning.hu/lllma_feed.xml
http://www.tpf.hu/rss.php
You need to login first!
Kutatások, felmérések

Népszerű cikkek

Hirdetések

FeltűNŐsiker program csak hölgyeknek

Image
 

 
 
Image
Tudástőke Konferenciák


     
 
© 2021 CEO - A gazdasági intelligencia magazinja
 

Piac- és HR kutatások

www.e-benchmark.hu a CEO Magazin kiemelt támogatója.
A CEO magazin szerkesztőségének számítógépeit a CEO vírus vírusirtó védi.
G-Data