CEO logo
 • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
 • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
 • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
 • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
 • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
 • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
 • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
 • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
 • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
   
  2021. október 25. hétfő 05:04  
CEO
Hírek
Konferenciák
CEO Pályázati Iroda
Akciók
Előfizetés, megrendelés
Impresszum
Szerkesztőbizottság
Médiaajánlat
Állásajánlat
Rovataink
CEO - Archivum
CEO - Online
Rendezvényajánló
Recenziók
PR
Tanulmányok
< Október 2021 >
Ke Sz Cs Sz Va
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Hírleveleink
CEO Magazin Hírlevele
Tudományos élet Hírlevele

Szakmai partnereink:


Image
Image
Image
Recenziók
W. Barna Erika - Lévai Zoltán: Grafológia a korszerű személyügyi munkában c. (tan)könyvről

Officina '96 Kiadó

 

"A középpont ... az ember. ... Belülről
indul ki az új teremtés"
(Hamvas Béla: Unicornis)

A KÉZ a legemberibb testrészünk. Kezünkkel simogatunk, ültetünk virágot, csemetefácskát, "kézben, karban tartjuk" a nekünk fontos lényeket, tárgyakat, dolgainkat is.

A KÉZ - az AGY - a Személyiség fejlődése egymással kölcsönösen összefüggő. Ezeken múlik, hogy hova jutunk az új évezredben. Ezek hármasságában rejlenek a harmadik évezred technikai újdonságai, a személyiség megújulása, de a tudományokban várható új paradigmaváltás maga is.

A KÉZ az, amellyel első betűnket, gondolatainkat papírra vetettük, a kézírás volt gyermekkorunk egyik csodája, s a világ csodáit megnyitó kapu is egyúttal.
Bővebben...
 
Philip Kotler - Kotler a marketingről Jönni, látni, győzni a piacon

Park Könyvkiadó, 2000

A természet a túléléshez eszközül feltalálta az alkalmazkodást. Az üzletemberek Üzletemberek a piacon való túléléshez feltalálták a marketinget.

A marketing nálunk a hetvenes évek elején kezdett beszüremkedni a közgondolkodásba. Azóta többé-kevésbé folyamatosan napirenden van - ha másként nem, hát úgy, hogy lényegesen könnyebb valamiről sokat beszélni, mint tenni is valamit a megvalósításáért. Ékes-éktelen példája volt ennek, midőn a hetvenes-nyolcvanas években az értékesítési részlegeket számos helyen egyszerűen átnevezték marketing főosztálynak. Igaz, táblát sokkal könnyebb cserélni, mint szemléletet, hozzáállást - és ez sok helyen érezhetően még mindíg meghatározó tényező.

Bővebben...
 
Dénes Tamás - Titok Tan avagy Kódtörő ABC című könyvhöz

Bagolyvár Könyvkiadó, 2001

"A titok ajtaját nem olyan nehéz kinyitni, mint ahogy azt a tudatlan emberek gondolják.
Ellenkezőleg, az a szörnyű, milyen nehéz bezárni."
Akutagava Rjunoszuke (1892-1927) japán író

Nos, pontosan erről szól ez a könyv. A titkok elrejtésének, "bezárásának" módszereiről, amely az emberrel talán egyidős vágy és lassan az információs társadalom hétköznapi szükségszerűségévé válik.
Célom e könyvvel (és további folytatásával) az, hogy a kedves Olvasót könnyed formában, mégis együttgondolkodással vezessem be abba a misztikusnak tartott világba, amelyről ma még azt gondolja, hogy az csupán a James Bondok, illetve a matematikusok, informatikusok, kriptográfusok kiváltsága.
Eme Titok Tan, mint alcíme a Kódtörő ABC (és az előkészületben levő Kódtörő XYZ) is jelzi, igyekszik a titok természetét az alapoktól a mai és a jövőbeli titkosítási lehetőségekig körüljárni, de nem felejtkeztem el arról a kedves érdeklődő Olvasóról sem, aki ennél mélyebben szeretne belelátni ebbe az érdekes világba. Számos ábra, illusztráció, történelmi példa, segédlet és részletes irodalomjegyzék segíti a gyakorlati és elméleti eligazodást a témákban.

Bővebben...
 
Robert Tilley - Üzleti levelezés, Telefonálás - Fit for Business English - sorozat kötetei

Cser Kiadó, 2002

A Cser Kiadó új könyvsorozatot indított Fit for Business English címen.
A piac erőteljes globalizációjának következtében a jó angoltudás egyre fontosabb a szakmai siker eléréséhez. A Fit for Business English sorozat lehetővé teszi a célirányos felkészülést a modern gazdasági angol különböző tématerületeire. Mivel aki külföldi üzleti partnerekkel tart kapcsolatot, annak helyesen és szakszerűen kell kifejeznie magát.

Az Üzleti levelezés című kötet az üzleti levelezés nyelvére helyezi a hangsúlyt. Bemutatja, hogyan fogalmazzunk meg helyesen üzleti leveleket, kérelmeket, ajánlattételeket, válaszleveleket, felszólításokat, reklamációkat vagy akár pályázatokat angol nyelven.

A Telefonálás című kötet a telefonos kommunikációra készíti fel az olvasót. A könyv párbeszédei bemutatják, hogyan kell angolul telefonon időpontot egyeztetni, felvilágosítást kérni, megkeresésekre válaszolni, feltételekről tárgyalni és reklamációkat felvenni.

Bővebben...
 
Könyvsorozat az információs társadalomról

 • Alvin Toffler - Harmadik hullám
 • Nicholas Negroponte - Digitális létezés
 • Michael Dertouzos - Félkész forradalom
 • Rick Levine, Cristopher Locke, Doc Searls, David Weinberger - Cluetrain Manifesto
 • Ravi Kalakota, Marcia M. Robinson - E-üzlet
 • Jakob Nielsen - Web-design
 

Kommunikácó-alapú üzlet, digitális létezés, ember-központú számítástechnika, az iparit felváltó információs korszak - a "szemünk előtt" formálódó világ megközelítéséhez és értelmezéséhez kidolgozott kategóriák. Az újságok hír-termése és az információtechnológia mind hétköznapibb csodái mögött ugyanis jóideje létezik egy tartomány, ahol elsősorban töprengeni lehet és kell a jövőt meghatározó mintázatokról. Ennek a gondolkodásnak - amelynek résztvevői társadalomkutatók, gyakorlati szakemberek, teoretikus hajlandóságú médiamunkások - a könyvtermése ezidáig csak nagy-nagy foghíjakkal érkezett meg hozzánk, Yoneji Masuda kivételével nem jelentek meg a "klasszikusok", és a kilencvenes évek második felének izgalmas irodalma is legfeljebb rövid ismertetések formájában vált közkinccsé. Mostanáig.

Bővebben...
 
Barát Tamás - A bizalom tolmácsai

MEDIPEN, 2002


Megjelent Barát Tamásnak a Magyar PR Szövetség örökös tagjának, korábbi ügyvezető alelnökének, új könyve, "A bizalom tolmácsai". A könyv több mint 400 oldalon keresztül a bizalomról, annak megteremetéséről és fenntartásáról, a kommunikáció tudatos megszervezéséről, azaz, a Public Relationsról szól.

A public relations kifejezést egyre többen használják Magyarországon. Ez a kifejezés annyira divatossá vált, mint korábban a marketing. Sokan használják a péer és még többen a piár kifejezést. Egyre-másra találkozni olyan emberekkel, akik névjegyükre ráírják: "public relations menedzser", hiszen az olyan jól hangzik. Azonban többen nem is tudják, hogy mit is jelent e két szó.
Nagyon sokan azt hiszik, hogy a public relations, az újságírás valamely ága. Mások úgy vélekednek, hogy a marketing egy része, valami újfajta marketingeszköz.
Sokan úgy gondolják, hogy a pr egy csodaszer. Pedig nem csodaszerről van szó, hanem olyan tudatos tevékenységről, amely nélkül egy korszerű szervezet vezetése nem tud meglenni.
Ezek után mi lehet az a valami, amit public relations- nek neveznek?
A könyv hasábjain a kedves olvasó, megismerkedhet a válasszal. A könyv írójának szándéka az volt, hogy a könyvből alapvetően a public relations elmélete legyen megismerhető de azért essék szó a pr gyakorlatáról is.
A public relations a szervezetek kommunikációjának tudatos megszervezése. A pr-t a bizalom kialakítása művészetének, tudományának is szokták nevezni. A pr-szakember ennek a művészetnek és tudománynak a műveloje. Ehhez hozzátehető, hogy a pr-szakember a megértés, a bizalom tolmácsa, a bizalom építője.
A könyv tizenkét fejezete bevezeti az olvasót a public relations tevékenység elméletébe, részleteibe, gondolkodás és szemléletmódjába.
Bővebben...
 
James Trefil - Távoli világok - A Kozmosz képe földünkről és a világűrből

National Geographic - Geographia Kiadó, 2002


Mióta ember néz az égre, a "csillagok" mindig is izgatták a fantáziáját. A megismerés egyik hőseposza, ahogyan az ókori babiloni csillagvizsgálóktól kezdve és jelenleg éppen az űrbe telepített távcsöveknél és az automata felfedező-űrhajóknál tartva igyekszünk mind többet megtudni világunk egyik szinte felfoghatatlanul hatalmas és összetett rejtélyéről, a világűr hihetetlenül sokféle objektumának fejlődéstörténetéről, rendszertanáról, életéről, haláláról. Hőseposz, hiszen itt a kutatóknak szinte leküzdhetetlen nehézségekkel kell szembeszállniuk a megismerésért: az ismeretek megszerzésében, és szintúgy a feltevések, elméletek ellenőrzésében csak igen korlátozott mértékben tudnak támaszkodni a közvetlen tapasztalatszerzésre, ezért itt talán minden más kutatási területnél nagyobb mértékben kell folyamodniuk a tudományos gondolkodásban, az elemzésekben és következtetésekben rejlő lehetőségek kiaknázásához. Ezenközben sok egyéb mellett megtanulhattuk, hogy valójában világunk és benne minden élőlény a hamvaiból feltámadó főnix legendáját testesítjük meg: világunk és saját testünk építőanyagának igen jelentős része, minden nagyobb rendszámú elem a jelenleg ismert leghatalmasabb természeti katasztrófák tüzében, a szupernóvák kohóiban jött létre.

Bővebben...
 
EGYIPTOM A fáraók világa

Vince Kiadó, 2001

Veszélyes könyv. Ha belenézünk, megragadja érdeklődésünket, fantáziánkat és csak nagy erőfeszítéssel tudunk elszakadni tőle.

Aki ismeri a Vince Kiadó nagy albumait, annak természetes, hogy ez is gazdagon kínálja a kor ábrázolását, képi világát. A kötetben több mint 800 színes reprodukció, fénykép és grafika segít látni vagy elképzelni, milyen volt a fáraók Egyiptoma. Ezek egyaránt elébünk idézik az ókori Egyiptom mágikus világát, a fáraók építészetben, szobrászatban megörökített üzenetét a hatalmuk nagyságáról és a remélt örökkévalóságról, valamint az akkori élet számos lenyomatát képekben, szobrokban. Csodálatos képek sorakoznak itt, s csak azt sajnáljuk, hogy nem juthatott mindegyiküknek jóval több hely, hogy méginkább kibontakozhassék a szépségük.
Bővebben...
 
Al Ries & Jack Trout - Marketingháború

Bagolyvár Könyvkiadó, 1999

Az élővilág a túlélés érdekében kifejlesztette magában az alkalmazkodás képességét. A piaci szereplők ugyanezért a marketinget.

A marketingnek a mai napig nincs egységesen elfogadott definiciója. Lényege abban foglalható össze, hogy az a piaccal való mindenkor optimális összhang folyamatos fenntartására, az ezt szolgáló és egymással kölcsönha-tásban érvényesülő alkalmazkodásra és befolyásolásra támaszkodó gazdálkodás koncepciója, ismeret-, cselekvés-, eszköz- és maga-tartásrendszere. Ennek jegyében az árutermelő egyaránt, bár nem szükségszerűen egyenlő mértékben törekszik arra, hogy a piac igényeihez és feltételeihez illessze a tevékenységét, valamint igyekszik a piacot úgy befolyásolni, hogy annak igényei és az ott megjelenő lehetőségek az ő számára minél kedvezőbb gazdálkodási feltételeket teremtsenek. Mindez egyaránt - bár ismétcsak nem feltétlenül egyenlő mértékben - érvényes a beszerzési és az értékesítési tevékenységekre.

Bővebben...
 
Helmut Hornstein - Tőzsde-pszichológia befektetőknek

Z-Press Kiadó, 2002

Helmut Hornstein feltárja a tőzsde és a pszichológia összefüggéseit és világossá teszi, hogy ezzel a tudással az ember hogyan állja meg a helyét a tőzsdén.
Megmutatja,
- miért fosztanak meg sok befektetőt az érzelmei a nyereségtől
- hogyan függ az általános árfolyam alakulása a tőzsdézők pszichéjétől
- hogyan használják ki a bankok vágyainkat, miért tévednek olyan könnyen az alapkezelő menedzserek és az elemzők
- és megismerteti velünk a tőzsdézés öt legfontosabb törvényét
Ezzel a tudással, még krízisidőkben is jó tőzsdei eredmények érhetőek el.
Ezen kívül a szerző számos tippet ad a tőzsde hétköznapjaira és bemutatja a befektetőknek az alapvető tőzsdei stratégiákat.
A könyv zárófejezetében egy tesztet kínál, amellyel a befektetők felkészülhetnek egy komoly befektetési döntéshez.
Helmut Hornstein, egy befektető - profi, aki a legjártasabb a tőzsde fel-le ingadozásaiban. Az új könyvében megmutatja, hogyan lehet a tőzsde parkettjén, hosszú távon is biztosan nyereségre szert tenni. Felnyitja a szemünket a pszichocsapdák veszélyeire, amelyekbe a befektetők és a részvényesek beleesnek, és elmondja, hogyan lehet ezeket elkerülni. Egy könyv, azon befektetők számára, akik befektetéseik tervezésénél meg akarják őrizni hidegvérüket.
Bővebben...
 
Lövey Imre - Manohar S. Nadkarni - Az örömteli szervezet

Egészség, betegség és öröm a szervezetek életében

HVG Kiadó, 2003

A legtöbb ember azért dolgozik szervezetekben, hogy biztosítsa a megélhetését - az öröm kérdése a munkahelyüket illetően nemigen merül fel. Még kevésbé jellemző, hogy a vezetők azt mérlegelnék, vajon embereik találnak-e örömöt a munkavégzés során.

Ez a könyv viszont azt állítja, hogy a valóban erős szervezetekben az emberek munkájukban örömüket lelik, ami arra inspirálja őket, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák. Ahhoz viszont, hogy egy szervezet örömtelivé válhasson, egészségesnek kell lennie - az emberi szervezethez hasonlóan. Az egészséges szervezet képes a felmerülő problémákat megoldani, mielőtt még akuttá válnának, a körülményeknek nem áldozata, hanem aktív alakítója, a környezetével állandó kiegyensúlyozott kapcsolatban van, növekszik és fejlődik
Bővebben...
 
Bohnné Keleti Katalin - Elégedett az ügyfél?

Könyv az ügyfél elégedettség elméletéről és gyakorlatáról!

Argumentum Kft., 2005

A címben megfogalmazott kérdést gyakran felteszik a cégvezetők, tulajdonosok önmaguknak, de - valljuk be - sokan, sokszor nem teszik fel. Holott a mai piaci helyzetben ez kérdés a talpon maradás, az üzleti siker egyik kulcsa. Aki erre a kérdésre megalapozottan felelhet "igennel", örülhet, és nyugodtabban tervezheti vállalkozása jövőjét.
A szerző - akinek cége több éve foglalkozik ezzel a témával - most arra szánta el magát, hogy ezen évek alatt összegyűlt tapasztalatait közreadja.

Bővebben...
 
Baracskai Zoltán: Profi coach

eMentor Media Hungary Kft., 2007

Nem megmagyarázni kell a mondanivalónkat egymásnak, hanem képeket felidéznünk egymásban
Baracskai Zoltán Profi coach című könyvének bemutatása

Egy tanítványt nem érhet nagyobb megtiszteltetés, mint ha a mestere művét mutathatja be. Vagy még-is? Mi van, ha a mestermű többek között, a mester intellektuális önéletrajza? Több okból is hálás do-log egy mesterművet bemutatni. Egyrészt tényleg szívből ajánljuk, nem kell azon spekulálni, hogy hogyan csűrjük-csavarjuk elfogadhatóra a mondanivalónkat. Másrészt újraolvassuk a könyvet, sokad-szor, ezúttal más szempontból. És megint sokat tanulhatunk belőle.

Bővebben...
 
Rss FeedReader
 
News Titles
Feed Sources
Fetch/Save Feed
Your Saved Feeds
http://www.kormany.hu/rss/hu/hirek
http://www.kormany.hu/rss/hu/dok
http://www.kormany.hu/rss/hu/videok
http://www.nfu.hu/rssfeed.php?type=kozlemenyek
http://www.lifelonglearning.hu/lllma_feed.xml
http://www.tpf.hu/rss.php
You need to login first!
Kutatások, felmérések

Népszerű cikkek

Hirdetések

FeltűNŐsiker program csak hölgyeknek

Image
 

 
 
Image
Tudástőke Konferenciák


     
 
© 2021 CEO - A gazdasági intelligencia magazinja
 

Piac- és HR kutatások

www.e-benchmark.hu a CEO Magazin kiemelt támogatója.
A CEO magazin szerkesztőségének számítógépeit a CEO vírus vírusirtó védi.
G-Data