CEO logo
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
   
  2021. október 25. hétfő 04:19  
CEO
Hírek
Konferenciák
CEO Pályázati Iroda
Akciók
Előfizetés, megrendelés
Impresszum
Szerkesztőbizottság
Médiaajánlat
Állásajánlat
Rovataink
CEO - Archivum
CEO - Online
Rendezvényajánló
Recenziók
PR
Tanulmányok
< Október 2021 >
Ke Sz Cs Sz Va
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Hírleveleink
CEO Magazin Hírlevele
Tudományos élet Hírlevele

Szakmai partnereink:


Image
Image
Image
Minőség és Innováció
Vezetői hatástöbbszörözés a vállalati innovációban
2011-02 >>> Minőség és Innováció
ImageDr. Henkey István – Dr. Kürtösi Zsófia – Dr. Vilmányi Márton:
Vezetői hatástöbbszörözés a vállalati innovációban

avagy a vezetés minősége, mint a vállalati innováció motorja

Az már elfogadott paradigma, hogy a vállalati innováció nélkülözhetetlen napjaink vállalati mûködésében és fejlődésében. A környezet és a versenytársak kihívásai, a piacért folytatott permanens küzdelem mind-mind a folyamatos és eredményes innováció kikerülhetetlenségét támasztják alá. De mitől működik jól és eredményesen a vállalati innováció? Mitől lehet igazán versenyképes? Ezekre a kérdésekre keres és ad egyfajta választ jelen tanulmány, amikor a vezetés teljesítményének domináns elemét, a hatástöbbszörözést vizsgálja a vállalati innovációval kapcsolatosan. A tanulmány kitér a vezetés minőségére, és konkrét – akár vezetői munkaköri leírásnak is felfogható – elvárásokat és felelősségeket fogalmaz meg a vezetés innováció-orientáltságára vonatkozóan.

Hivatkozás a cikkre:

Henkey I.– Kürtösi Zs. – Vilmányi M.: (2011): Vezetői hatástöbbszörözés a vállalati innovációban, avagy a vezetés minősége, mint a vállalati innováció motorja. CEO Magazin, XII. évf. 2. szám. 8-14. pp

 
Hogyan kezeljük és hasznosítsuk a vevők panaszait?
2008-03 >>> Minőség és Innováció
Minőség és Innováció rovat

ImageProf. DSc. Parányi György

A vállalati aktív panaszmenedzsment lényege: odafigyelni a vevők mindenfajta észrevételeire, ösztönözni a vélemény-nyilvánításra, és mindkét fél megelégedésére cselekedni! Mindezek indokolják a panasz- és reklamációkezelési feladatok önálló menedzsment-folyamatként való kialakítását… A cikk ennek főbb tennivalóival, ezen belül kiemelten a tapasztalatoknak a fokozatos fejlesztésben történő hasznosításával foglalkozik.
Parányi professzor úr – mint azt előző számunkban hírül adtuk – sajnos, már nincs közöttünk. Utolsó írásának kézirata a hagyatékból került elő, és professzor úr leánya, Parányi Ágnes küldte el szerkesztőségünknek. A CEO Magazin nagy tisztelettel teszi közzé megbecsült szakírójának, a szakértői testület egyik alapító tagjának poszthumusz cikkét, kegyelettel adózva Parányi György professzor úr emlékének.

Hivatkozás a cikkre:

Parányi, Gy. (2008): Hogyan kezeljük és hasznosítsuk a vevők panaszait? CEO Magazin, IX. évfolyam 3. szám. 38-45. pp
 
A minőségügy tudománya és jövője az iparban
2006-01 >>> Minőség és innováció
Dsc. Parányi György

1. rész

A cikk középpontjában az iparvállalati minőségügy, a minőségmenedzsment fejlődésének új vonásai, az ebből adódó következtetések állanak. Megkíséreljük bemutatni a minőség fogalomkörének módosulását, s ezzel összefüggésben a tudományos háttér jelentőségét. Áttekintjük, merre halad a minőségügy fejlődése az ipari menedzsmentben, hogyan alakul át az elszigetelt minőségirányítási funkció az egész vállalatot átfogó minőségszemléletté és -gyakorlattá.
 
A folyamatról, folyamatszemléletről műszaki-szervezési-gazdasági nézőpontból
2004-02 >>> Minőség és innováció
DSc. Parányi György

I. rész

A folyamat és kapcsolódó fogalmai mindennaposak a vezetési-irányítási, szervezési szakirodalomban és tanácskozásokon. Egyebek között a minőségirányítási rendszerekről szóló nemzetközi szabvány is a folyamatközpontúságot teszi a minőség irányításának egyik alapjává, s ennek szellemében igényli a szabályozást. Ugyanez nyilvánul meg a minőséget, a környezetet és a munkabiztonságot egységesen kezelő, ún. integrált irányítási rendszerek kialakításában is. Mindezek ellenére a gyakorlatban korántsem egyértelműek a folyamatok értelmezéséről, gazdasági szerepükről, a tevékenységek szervezésében a folyamatszemlélet valós tartalmáról alkotott felfogások. A cikk célja – kifejezetten gyakorlati nézőpontból – körüljárni a folyamat és a rokon kategóriák fogalomkörét, elősegíteni a folyamatszemlélet tényleges érvényesülését.
 
A minőségfejlesztés kiemelkedő információforrása - a vevőszolgálat
2000-01 >>> Minőség és innováció
Dr. Parányi György

Vállalatainknál jelenleg a vevőszolgálat általánosan előtérben álló feladata a közvetlen hibaelhárítás, elsősorban a garanciális időszakban, továbbá az alkatrészpótlás és javítás folyamatos biztosítása. A korszerű, minőségorientáltan működő vevőszolgálat e fontos hibaelhárító tevékenységén túlmenően több ponton is kapcsolódik a cég minőségpolitikájához. Gyakorlati tapasztalataival hatékonyan járulhat hozzá a vállalat termékeinek minőségi színvonalát fokozó javító/fejlesztő tevékenységhez - írja cikkében Parányi professzor, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági Kutatóközpontjának tudományos munkatársa.
 
A szolgáltatások tárgya és minőségi sajátosságai III. rész
2003-05 >>> Minőség és innováció
DSc. Parányi György

A szolgáltatások minőségi színvonalának elemzése

Sorozatunk I. részében áttekintettük a szolgáltatásoknak a szakirodalomban fellehető fontosabb értelmezéseit. A II. részben a minőség nézőpontjából legfontosabbnak vélt vonásokat kiemelve, a szolgáltatások sajátos minőség-jellemzőit vizsgáltuk. A III., befejező részben bemutatjuk a szolgáltatások minőségi színvonala elemzésének főbb lehetőségeit; a hiányosság-rések feltárását, utalunk az intézményi keretek között alkalmazható technikákra, és ismertetünk egy, a szolgáltatóval szembeni vevői megelégedettség vizsgálatára bevált módszert.
 
A hazai K+F iránti kereslet élénkítése, a hazai költségvetési források növelése és a nemzetközi forr
2003-04 >>> Minőség és innováció
Dr. Pakucs János

A hazai gazdasági környezet a kilencvenes évtizedben nem volt alkalmas arra, hogy önmagában - a kormányzat tudatos beavatkozásának elmaradása miatt - biztosította volna a hazai tulajdonban lévő KKV szektor technológiai fejlődését, vagy akár csak azt, hogy ez a szektor lépést tudjon tartani a hazánkban működő multikkal. A tapasztalatok szerint illúzió azt feltételezni, hogy a hazánkban működő multiknak külső állami segítség nélkül széles körben beszállítóivá válhatnak a hazai kis- és középvállalkozások, s ennek révén jelentős technológiatranszferre kerül majd sor. Amennyiben a jelenlegi helyzet folytatódik, a hazai gazdaság duális szerkezete megerősödik, s egy tőkeerős, modern nemzetközi szektor mellett növekvő technológiai elmaradottságban vegetáló hazai KKV szektor lesz a jellemző.
 
A gazdasági növekedés feltétele az innováció
2003-04 >>> Minőség és innováció
Dr. Pakucs János

"A műszaki fejlődésnek a műszaki és a tudományos kutatás adja meg a biztos alapot. Az ipar fejlesztésének ez a legbiztosabb módja." - mondta Werner von Siemens 1883-ban. Elképzelései már akkor nagyléptékű fejlődésről, növekedésről szóltak.
 
A szolgáltatások tárgya és minőségi sajátosságai II. rész
2003-04 >>> Minőség és innováció
DSc. Parányi György

A szolgáltatások minőség-jellemzői

A szolgáltatásokkal foglalkozó sorozatunkban kísérletet teszünk arra, hogy a minőséggel összefüggő, az iparban kialakult fogalmakat, módszereket a szolgáltatások körére vonatkoztatva értelmezzük. Célunk a figyelem felkeltése, adalékot nyújtva a ma még hiányzó szolgáltatás-minőségügy alapjainak lerakásához.
Az I. részben áttekintettük a szolgáltatásoknak a szakirodalomban fellelhető fontosabb értelmezéseit.
A II. részben a minőség nézőpontjából legfontosabbnak vélt vonásokat kiemelve, a szolgáltatások sajátos minőség-jellemzőivel foglalkozunk.
A III., befejező részben pedig a szolgáltatások minőségi színvonala elemzésének főbb módszereit fogjuk áttekinteni.
 
A szolgáltatások tárgya és minőségi sajátosságai I. rész
2003-03 >>> Minőség és innováció
DSc. Parányi György

Mit tekintünk szolgáltatásnak?

Napjainkban, a szolgáltatások és a velük szemben támasztott vevői, felhasználói minőség-igények, megfelelőségi követelmények előtérbe kerülésével mind aktuálisabbá válik, hogy a szolgáltatásoknak, e sajátos "termelésnek", mint a minőségügy alanyainak típusait áttekintsük, s ezekre vonatkozóan is meghatározzuk a termék, a minőségjellemzők és színvonaluk biztosításának értelmezési és problémakörét, s természetesen a sajátosságoknak megfelelő minőségbiztosítási-irányítási módszereket. A tanulmány I. részében arra keressük a választ, hogy a minőségügy nézőpontjából melyek a szolgáltatások legfontosabb jellemzői, illetve ebből a szempontból miben más egy szolgáltatás terméke és folyamata, mint az ipari termelésben. A folytatásban a szolgáltatások sajátos minőségi jellemzőit és elemzését tekintjük át. Célunk a problémakör áttekintése, s vitaindítónak szánt gondolatok felvetése.
 
Befolyásolja-e a használati útmutató a termék minőségét?
2003-01 >>> Minőség és innováció
DSc. Parányi György

A címben foglalt kérdésre a kézenfekvő válasz: nem. Hiszen ez a dokumentum nem része a szerszámgépnek, gépkocsinak, mikrosütőnek, gyógyszernek. A termék-jellemzők és a minőség a tervezés és gyártás végeredményeként alakulnak ki, s a megfelelőséget, a tervezett használatra alkalmasságot a végellenőrzés igazolja. Csakhogy...
 
Minőségmenedzsment: áldás vagy átok?
2003-01 >>> Minőség és innováció
Dr. Veress Gábor

II. rész

Cikkünk második részéből egyértelműen kiderül a válasz: a helyesen értelmezett minőségszabályozás nem felesleges papírrengeteg, nem átok, hanem a piaci versenyben kiválóság, így a vállalat számára áldás! Ha azonban a vállalatnál nincs hagyománya a minőség szabályozásának, ha az emberek úgy gondolkodnak, hogy "jó ez így is", "minálunk minden rendben", akkor a vezetőre igen nehéz feladat hárul: a vállalat kultúráját kell megváltoztatnia, a munkatársak fejét kell átalakítania a vállalat életben maradása érdekében!
 
A folyamatról, folyamatszemléletről
2004-03-04 >>> Minőség és innováció
DSc. Parányi György

Műszaki-szervezési-gazdasági nézőpontból II. rész

Cikkünk első részében a folyamat fogalmát, tartalmának sokszínűségét mutattuk be. Elemeztük a munkahelyi folyamatot az elemi rendszert alkotó összetevők, a struktúra és hatékonyság nézőpontjából. Áttekintettük a folyamatok különféle csoportosítását, figyelemmel a rendeltetésükre. A II. részben a folyamatokkal kapcsolatos elemzést kiterjesztjük a műveletek láncolatára, valamint a vállalati szintű folyamat-típusokra. Mondanivalónk középpontjában a folyamatok irányítása, a folyamatközpontúság tartalma és érvényesítése, az eltérő (minőségi, környezetmegóvási, munkabiztonsági) prioritású feladatok folyamatközpontú integrálásának alapelvei állnak.
 
A minőségügy tudománya és jövője az iparban 2. rész
2006-02 >>> Minőség és innováció
Dsc. Parányi György

A cikk középpontjában az iparvállalati minoségügy, a minoségmenedzsment fejlodésének új vonásai, az ebbol adódó következtetések állnak. Elozo számunkban megkíséreltük bemutatni a minoség fogalomkörének módosulását, s ezzel összefüggésben a tudományos háttér jelentoségét. Most tekintsük át vázlatosan az iparvállalati gyakorlatban érvényesülo, a minoségügyet különösen érinto, legfontosabb irányzatokat.
 
Mibe kerül, és mit hoz a minőség? III. rész
2002-06 >>> Minőség és innováció
DSc. Parányi György

A minőséggel kapcsolatos költségek súlya - ráfordítás és eredmény

A minőségalakítás gazdasági összefüggéseivel foglalkozó sorozatunk első része a minőségi színvonal és a gazdaságosság sokrétű összefüggését mutatta be. A második rész a minőséggel kapcsolatos költségeknek a műszaki/minőségi fejlesztésben, valamint a termelési folyamatban s az azt követő használat fázisaiban való megjelenési formáival foglalkozott. A befejező rész e költségek strukturált számbavételéhez, valós súlyuk megítéléséhez és az e ráfordításokkal szemben várható eredmények mérlegeléséhez ad szempontokat, ajánlásokat.
 
Minőségmenedzsment: áldás vagy átok?
2002-06 >>> Minőség és innováció
Dr. Veress Gábor

Vajon az Ön vállalatánál tisztában vannak-e azzal, hogy a fogyasztóvédelmi törvény, a termékfelelősségi törvény és egyéb minőségügyi jogszabályok milyen feltételek mellett vonatkoznak az Önök tevékenységére és milyen intézkedéseket tett Ön a vonatkozó jogszabályok előírásainak a betartására?
 
Mibe kerül, és mit hoz a minőség? II.
2002-05 >>> Minőség és innováció
ImageDsc. Parányi György

A minőség és a költségek

A sorozat első részében bemutattuk, hogy a minőségi színvonal és a gazdaságosság kapcsolata lényegesen sokrétűbb, mint pusztán az úgynevezett minőségköltségekre koncentrálás. Ebben a részben azt vizsgáljuk, hogy a minőséggel kapcsolatos költségek hogyan, milyen formában jelennek meg a műszaki-minőségi fejlesztésben, valamint a termelési folyamatban s az azt követő termék-élettartam-fázisokban, s hogy milyen megfontolásokkal ajánlható mindezek figyelembe vétele a ráfordítások körében.
 
A minőség professzora
2002-05 >>> Minőség és innováció
exkluzív interjú ImageProf. DSc. Parányi Györggyel

Életünket kellemesebbé vagy éppen bosszúsabbá teheti a körülöttünk lévő termékek, szolgáltatások minősége vagy annak hiánya. Azt, hogy mi jelenti számunkra a "nívót", érezzük, tudjuk, de vannak, akiknek mindezt definiálni és ellenőrizni is kell. Parányi György professzor évtizedek óta tanulmányozza, oktatja, és a gyakorlatban is kamatoztatja a minőségbiztosítás kritériumait, fortélyait. A "minőség professzora" a CEO-nak nyilatkozott.
 
Mibe kerül, és mit hoz a minőség?
2002-04 >>> Minőség és innováció
ImageProf. DSc. Parányi György

I. rész - A műszaki-minőségi színvonal alakulása és a költségek általános összefüggése

Ha a gyakorlatban felmerül a minőség gazdasági vetülete, a legtöbben az ún. minőségköltségekre asszociálnak, arra, hogyan lehetne ezeket a költségeket meghatározni, s ami fontosabb, csökkenteni. Bár így nem szokták megfogalmazni, elsősorban a bekövetkezett hibás teljesítmények miatt keletkező veszteségekre és az ezek csökkentésére, megelőzésére fordított költségekre gondolnak. Az első rész azt kívánja bemutatni, hogy a minőségi színvonal és a gazdaságosság kapcsolata lényegesen sokrétűbb, mint pusztán az úgynevezett minőségköltségekre való koncentrálás.
 
Vajon termékeink versenyképesek-e?
2002-03 >>> Minőség és innováció
Dr. Anwar Mustafa CSc, Ph.D.

A termékek, tevékenységek - szolgáltatások - versenyképességét, illetve eladhatóságát működő piacgazdaságban alapvetően a minőség határozza meg. Méghozzá az a minőség, amelyet a fizetőképes kereslettel rendelkező piacszegmens igényel, illetve az adott időben elvár. Ehhez a piaci igényekhez igazodó rugalmas termékstratégiát kell készítenie a vállalkozóknak, hogy a nemzetgazdasági célok megvalósításában a minőséggel kapcsolatos célokat elérhessék.
 
A minőség leépülése a termék-ötlettől a használatig
2002-03 >>> Minőség és innováció
DSc. Parányi György

A szerző az alábbiakban arra keresi a választ, hogyan függenek össze egy konkrét termék létrehozásának, majd használatbavételének egymást követő fázisai, valamint az e fázisokban tevékenykedők közötti munkamegosztás és a minőségi színvonal, a termék minősége felhasználói megítélésének alakulása. Egy cikk keretében természetesen csak a lényeg, az ajánlott szemléletmód megvilágítására, példázására van mód, de ez is hozzájárulhat a minőség vezetői irányításának tudatosabbá, megalapozottabbá tételéhez.
 
A minőség maga a rendszer
2002-02 >>> Minőség és innováció
Interjú Dr. D. Donald Baker professzorral

2002. március 2-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az Egyetemi Tanács tiszteletbeli tagjává választották Dr. D. Donald Baker professzort, a New York állambeli Rochester Egyetem Minőségbiztosítás, Technológia és Statisztika Tanszékének vezetőjét. Ebből az alkalomból beszélgettünk Baker professzor úrral arról, hogy mit is jelent a minőségbiztosítás.
 
A vizuális és emocionális hatású termékfunkciók jelentősége és költségeinek újszerű elemzése
2002-01 >>> Minőség és innováció
Dr. Anwar Mustafa CSc, Ph.D.

Valamely termék (legyen az tartós használati cikk, élelmiszer- ipari vagy mezőgazdasági produktum) bemutatásától kezdve kapcsolatot teremt a potenciális vásárlóval. E kapcsolat alapja a termék vizuális és emocionális hatású minőségi jellemzőinek, funkcióinak érvényesülése, mint pl. a figyelem megragadása, hangulati hatás. Ezek a funkciók a termék megszerzése, megvásárlása nélkül érvényesülnek, sejtetik annak a felhasználáskor várható minőségét, így jelentős hatást gyakorolhatnak a vételi szándékra. A cikkben a szerző ezekre a sajátosságokra, piaci jelentőségükre kívánja felhívni a figyelmet, bemutatva e funkcióknak a termék árát is befolyásoló, gazdaságossági elemzési módszerét.
 
A problémamegoldás, hiányosságmegelőzés módszerei VI. rész
2002-01 >>> Minőség és innováció
ImageProf. DSc. Parányi György

Az FMEA - valójában mire alkalmas, és hogyan segítheti a minőség javítását?

A problémamegoldás egyes módszereivel foglalkozó sorozatunk utolsó részeként, mintegy összefoglalásul, az FMEA eljárást mutatjuk be. Ez ugyanis - a közfelfogással ellentétben - valójában egy keretmódszer. Sikerességét annak köszönheti, hogy eredményesen integrálja, egységes keretbe foglalja mindazokat a megfontolásokat, a - cikkeinkben már ismertetett - elemzési, hibamegelőzési technikákat és tennivalókat, amelyekkel célzottan segíthető bizonyos hibák, vagy legalább ismétlődésük elkerülése. Ugyanakkor fennáll az eljárás formális alkalmazásának, s emiatt alacsony hatékonyságának veszélye.
 
A Problémamegoldás, hiányosság megelőzés módszerei V.
2001-05 >>> Minőség és innováció
ImageProf. DSc. Parányi György

Hibajelenség - A hibakövetkezmény és a hibaforrás feltárása

A Magazin korábbi számaiban bemutatott módszerek a fontosabb hibák és az elsődleges hibaokok felismerésére, a hibaelhárítás rutinból történő megalapozására alkalmas segédeszközök. A tartós megoldást azonban mind a valószínűsíthető, mind a bekövetkezett hibák ismétlődésének megakadályozásához a hibaforrások feltárása és ezek elhárítása tudja csak biztosítani. A cikk ennek két, jellegében és mélységében eltérő, de egyaránt komplex szemléletű módszerét mutatja be.
 
A problémamegoldás, hiányosságmegelőzés módszerei IV.
2001-04 >>> Minőség és innováció
ImageProf. DSc. Parányi György

A még meg nem valósult hiba felderítése - nemcsak a gyártásban

A hiányosságmegelőzés módszerei egyik csoportjának középpontjában a valószínűsíthető hibák feltárása áll. Az ezúttal bemutatott újszerű módszer elsősorban a szervezési jellegű folyamatok előírásainak és alkalmazásának hibamentességét mozdítja elő. Az eljárás a tevékenység feltételezett vagy tényleges sikertelenségéből indul ki, s az ún. visszagöngyölített okozat-okvizsgálat módszerével tárja fel a végeredményt veszélyeztető hiányosságokat és okozóikat. Ezeket felismerve kiegészíthetők az előírások. Az ismétlődő tevékenységek hibamentes végrehajtását pedig ellenőrző jegyzékek segítik.
 
A PROBLÉMAMEGOLDÁS, HIÁNYOSSÁGMEGELŐZÉS MÓDSZEREI II. rész
2001-03 >>> Minőség és innováció
ImageProf. DSc Parányi György

Hogyan rangsoroljuk a felszámolandó hiányosságokat?

A CEO Magazin 2001/1. számában foglalkoztunk a hibák, hiányosságok megelőzésének jelentőségével. Rámutattunk, hogy "ideális" esetben a még be nem következett, de valószínűsíthető hibákat is meg lehet előzni, s hogy a napi gyakorlatban nem kevésbé fontos feladat a már előfordult hibák ismétlődésének megelőzése. (A továbbiakban, általánosítottan: megelőzés.) Feltételezve, hogy a megelőzendő, felszámolandó hibákat arra alkalmas (sorozatunkban a későbbiekben bemutatandó) minőségelemzési módszerekkel feltárták, a teendő látszólag egyértelmű. A felismert, valószínűsíthető vagy bekövetkezett hiányosságokat a leggyorsabban, maradéktalanul fel kell számolni. Erre azonban a gyakorlatban aligha van lehetőség. Nem áll rendelkezésre elegendő idő, szakmai kapacitás, másrészt valamennyi probléma megoldásának a költségei is igen magasak lennének, s megtérülésük sem lenne teljesen nyilvánvaló.
 
A PROBLÉMAMEGOLDÁS, HIÁNYOSSÁGMEGELŐZÉS MÓDSZEREI
2001-02 >>> Minőség és innováció
ImageProf. Dsc. Parányi György

(II. rész) Mikor, mire figyeljünk?

A CEO Magazin egy korábbi számában rámutattunk a hibák, hiányosságok korai felismerésének és még a tényleges bekövetkezésük előtti elhárításának jelentőségére. Jeleztük, hogy be fogunk mutatni néhány olyan, ún. problémamegoldási technikát*, amelyek a gyakorlatban segíthetik e törekvések valóra váltását.
 
Minilexikon néhány, a hibamegelőzést segítő technikákról
2001-01 >>> Minőség és innováció
ImageDsc. Parányi György

Minilexikon néhány, a hibamegelőzést segítő technikákról
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Találatok 1 - 30 / 31
Rss FeedReader
 
News Titles
Feed Sources
Fetch/Save Feed
Your Saved Feeds
http://www.kormany.hu/rss/hu/hirek
http://www.kormany.hu/rss/hu/dok
http://www.kormany.hu/rss/hu/videok
http://www.nfu.hu/rssfeed.php?type=kozlemenyek
http://www.lifelonglearning.hu/lllma_feed.xml
http://www.tpf.hu/rss.php
You need to login first!
Kutatások, felmérések

Népszerű cikkek

Hirdetések

FeltűNŐsiker program csak hölgyeknek

Image
 

 
 
Image
Tudástőke Konferenciák


     
 
© 2021 CEO - A gazdasági intelligencia magazinja
 

Piac- és HR kutatások

www.e-benchmark.hu a CEO Magazin kiemelt támogatója.
A CEO magazin szerkesztőségének számítógépeit a CEO vírus vírusirtó védi.
G-Data