CEO Magazin
szakértõi és cikkírói

Barát Tamás

Tanár, újságíró, PR tanácsadó

Barát Tamás

 Született: 1947. 03. 01.


Jelenlegi munkakörök:
Kodolányi János Fõiskola adjunktus, PR-szakirány vezetõ
A Szt. István Egyetem, a Szegedi Egyetem, az ELTE és más oktatási intézmények kommunikációs - PR tanára, vendég elõadója
A Budapest TV Egészségügyi programjának felelõs szerkesztõje, több TV mûsor szerkesztõ-mûsorvezetõje
PR tanácsadó

35 éves gyakorlat a PR, a marketing kommunikáció, a nyomtatott és elektronikus sajtó és kiadói szakterületeken.
27 éves oktatási gyakorlat a marketing kommunikáció és a PR területén. Gyakorlati és elméleti tevékenység; több szakcikk, oktatási jegyzet, tankönyv szerzõje.


Közéleti tevékenység:

A múltban:
MRSZ Elnökségi tag,
MKK Film és Video Bizottság tag,
MKK Tájékoztatási Tagozat titkára,
MAGYOSZ PR Bizottság Elnöke,
  MPRSZ Alapító Fõtitkár, késõbb Ügyvezetõ Alelnök, Elnökségi tag.

Jelenleg:
MUOSZ Kommunikációs és PR Szakosztály Elnök, a MUOSZ Választmány vezetõségének tagja,
A CERP Consultant és a CERP (Európai PR Konföderáció) Igazgatótanács tagja, a CERP fõtitkára, Magyarország képviselõje a CERP Európa Tanácsában és a CERP Education and Research Szöv. -ben, a CERP Terminológiai Bizottság vezetõje,
Az IPRA (International PR Ass.) Világtanács, illetve a Golden World Award Bizottság, a szakmai világzsûri tagja, az IPRA Magyar Tagozat Elnöke,
A PRSA (PR Society of America), ill. az IPR (Institute of PR UK.) tagja.


Fõbb mûvei:
Az audiovizuális reklámeszközök rendszere (tankönyv, 1981),
A reklámtevékenység mint a marketing része (jegyzet, 1982),
A corporate identity és az image (jegyzet, 1982),
A reklám a marketing egyik ága (jegyzet, 1983),
  Public Relations (jegyzet, munkafüzet, tankönyv, 1994),
  Tolmács a hídon (jegyzet, 1997),
  PR munkafüzet (jegyzet 2000)


Levél a Barát Tamásnak: levelek@ceo.hu