CEO logo
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
   
  2019. május 21. kedd 04:00  
CEO
Hírek
Konferenciák
CEO Pályázati Iroda
Akciók
Előfizetés, megrendelés
Impresszum
Szerkesztőbizottság
Médiaajánlat
Állásajánlat
Rovataink
CEO - Archivum
CEO - Online
Rendezvényajánló
Recenziók
PR
Tanulmányok
< Május 2019 >
Ke Sz Cs Sz Va
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Hírleveleink
CEO Magazin Hírlevele
Tudományos élet Hírlevele

Szakmai partnereink:


Image
Image
Image
A tudásmenedzsment szerepe és helye
Lektorált!Dr. habil. Noszkay Erzsébet

A tudásmenedzsment szerepe és helye

az MTA VSZB Tudásmenedzsment Albizottsága munkájának és eredményeinek tükrében


A Magyar Tudományos Akadémia Vezetés- és Szervezés­tudo­mányi Bizottsága 2002-ben hozta létre a Tudásmenedzsment Albizottságot, azzal a céllal, hogy létrejöhessen egy olyan mûhelysorozat, amely alkalmat teremt a tudásmenedzsment kutatómûhelyeinek, alkalmazásfejlesztõinek, alkal­mazóinak eredményeik, esetleges kudarcaik, mások számára is hasznos konklúzióik bemutatására.
Jelen munka – az egyes tudásmenedzsment-generációk mentén – a TM Albizottság tagjai által végzett felmérések, valamint a közvetlen gyakorlati tapasztalatok, illetve egy-egy sikeres vállalati megoldás alapján vázolja fel, hogy az intellektuális tõke eredményes hasznosítása kapcsán milyen megoldandó problémák idõszerûek a hazai tudásmenedzsment alkalmazásfejlesztése terén. Napjainkra soha nem lá­tott mértékben gyorsulnak fel a változások, s velük összefüggésben a tudás, az ismeretek el­évülésének sebessége is egyre fokozódik. Századunkban ezért mind nagyobb értékkel bír az az újdonságteremtõ tu­dás, amely a hozzáadott érték növe­lésé­ben, a versenyképes elõ­nyök megteremtésében egyre nagyobb jelentõséggel vesz részt. Ezt az értékes, rejtett tudást képes a tudásmenedzsment – esz­köztárával és módszereivel – integ­rálni, kezelni és hozzáa­dott értékké változtatni. Napjainkra – noha a tudás és a tudás me­nedzselése mindig is létezett – rendkívüli mértékben fel­fokozódott a tudás természetével, mibenlétével, kinyerhe­tõ­sé­gével, integrálásával és felhasz­ná­lá­sával kapcsolatos ku­tatások és módszertani megoldások iránti érdeklõdés. Ebben az informatikai megoldások ugrás­szerû fejlõdésének nemcsak kitüntetett szerepe van, de nélkü­le maga a tudásmenedzsment, mint rendszer sem lenne megvalósítható.

Hivatkozás a cikkre:

Noszkay, E. (2008): A tudásmenedzsment szerepe és helye az MTA VSZB Tudásmenedzsment Albizottsága munkájának és eredményeinek tükrében. CEO Magazin, IX. évfolyam 1. szám. Melléklet
 
Rss FeedReader
 
News Titles
Feed Sources
Fetch/Save Feed
Your Saved Feeds
http://www.kormany.hu/rss/hu/hirek
http://www.kormany.hu/rss/hu/dok
http://www.kormany.hu/rss/hu/videok
http://www.nfu.hu/rssfeed.php?type=kozlemenyek
http://www.lifelonglearning.hu/lllma_feed.xml
http://www.tpf.hu/rss.php
You need to login first!
Kutatások, felmérések

Népszerű cikkek

Hirdetések

FeltűNŐsiker program csak hölgyeknek

Image
 

 
 
Image
Tudástőke Konferenciák


     
 
© 2019 CEO - A gazdasági intelligencia magazinja
 

Piac- és HR kutatások

www.e-benchmark.hu a CEO Magazin kiemelt támogatója.
A CEO magazin szerkesztőségének számítógépeit a CEO vírus vírusirtó védi.
G-Data