CEO logo
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
   
  2019. május 26. vasárnap 02:37  
CEO
Hírek
Konferenciák
CEO Pályázati Iroda
Akciók
Előfizetés, megrendelés
Impresszum
Szerkesztőbizottság
Médiaajánlat
Állásajánlat
Rovataink
CEO - Archivum
CEO - Online
Rendezvényajánló
Recenziók
PR
Tanulmányok
< Május 2019 >
Ke Sz Cs Sz Va
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Hírleveleink
CEO Magazin Hírlevele
Tudományos élet Hírlevele

Szakmai partnereink:


Image
Image
Image
2010-04
A perfekcionizmus a vállalati teljesítmény és növekedés ellensége is lehet
Humán erőforrás
A perfekcionizmus árnyoldala

A perfekcionizmus a vállalati teljesítmény és növekedés ellensége is lehet

Steve Barry a bostoni székhelyû Forum Corporation stratégiai marketing-részlegének igazgatója. A munkahelyi tanulás területén mûködõ tanácsadó cég olyan magas rangú vállalatvezetõknek kíván segítséget nyújtani, akik embereik által szeretnék megvalósítani vállalati stratégiájukat. Munkája arra is kiterjed, hogy a fõbb kutatási eredményeket beépítse az új vezetésfejlesztési programokba. A CEO Magazinnak adott interjúban arról beszél, hogy a perfekcionista magatartás komoly akadályt jelenthet olyan vállalatok számára, melyek igyekeznek ösztönözni a kockázatvállalást, mint az innováció egyik legfontosabb tényezõjét.
 
Intelligensen kulturált vagy kulturálisan intelligens?
Humán erőforrás
ImageDr. Balogh Ágnes – Prof. Dr. Gaál Zoltán:

Intelligensen kulturált vagy kulturálisan intelligens?

Az ész, a szív és a lélek (IQ, EQ, SQ) segítenek eligazodni az élet dolgaiban, megfelelni a munkahelyi kihívásoknak. A kulturális különbözőségből adódó nehézségek legyőzésére azonban egyik intelligencia magas értéke sem jelent garanciát, ezért van rendkívül fontos szerepe a kulturális intelligenciának (CQ). Jelen cikkünkben a ”negyedik” Q-ként is aposztrofált kulturális intelligenciával foglalkozunk, melyrõl 2003-ban jelent meg az első összefoglaló mű.
 
FeltűNŐ Siker
Humán erőforrás
ImageSzalai Piroska:

FeltûNÕ Siker

Lezárult a Lifelong Learning Magyarország Alapítvány FeltûNÕ Siker címû programja, amely a „Kezdõ vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása” címû pályázat keretében 250 hölgynek nyújtott vállalkozási ismereteket dióhéjban, amint az a nemrég megjelent tankönyv alcímébõl is kiderül. 250 bátor, nyitott és lelkes NÕ, lányok és asszonyok, kismamák és nagymamák, mindannyian tele tervekkel és hegyeket megmozgató energiákkal! A pályázat lezárult, ám az Alapítvány, ha más formában is, de mindenképp folytatni szeretné programját, hogy ezekbõl a szunnyadó erõkbõl mûködõ, erõteljes vállalkozások és új munkahelyek jöhessenek létre.

 
Kudarc és kilábalás
Humán erőforrás
ImageDr. Bõgel György–Dr. Tomka János:

Kudarc és kilábalás

A tatabányai Modern Üzleti Tudományok Fõiskoláján a múlt év tavaszán öt foglalkozásból álló kísérleti program zajlott le. Minden foglalkozás valamilyen fontos vezetési problémát tárgyalt egyrészt modern felfogásban, mai példákkal, másrészt egy-egy bibliai példa tükrében. A rendezvénysorozaton fõiskolai hallgatók, tanárok és gyakorló vállalatvezetõk vettek részt. Az elõadók – a jelen cikk szerzõi – elhatározták, hogy a sorozatban szereplõ öt vezetési témát további öttel kiegészítve könyvet írnak, amelynek minden fejezete mai forrásokra és tapasztalatokra támaszkodva egy-egy vezetési problémakört (döntés, szervezeti kultúra, hálózatépítés, tudásmenedzsment stb.) jár körül, és azt egy-egy bibliai példával illusztrálja. A CEO magazin 2010. évi elsõ három számában már megjelent a készülõ könyv egy-egy fejezete: az elsõ a vezetõi szerepekrõl szólt, a második a változásmenedzsment témáját járta körül, a harmadik témája a tudás és a tehetség menedzseléséhez kapcsolódik. Most egy újabb részt közlünk a kudarcról és az abból való kilábalásról.
 
A mózesi örökség
Humán erőforrás
ImageDr. Barta Tamás:

A mózesi örökség

Ha egy multinacionális cég napjainkban elnök-vezérigazgatót keresne, és a pályázók között Mózes önéletrajzában a következõ felsorolással találkozna: elsõ számú vezetõ mellett tanultam meg a vezetés lényegét; kompetenciáim között említem meg, hogy a pásztorkodáshoz is értek; jellemzõ rám, hogy etikus magatartásom mellett hirtelen haragú vagyok; szeretem az embereket, de nincs erkölcsi bizonyítványom, mert igazságérzetem tudatában agyonütöttem valakit; nos, Mózest nagy valószínûséggel nem hívnák be interjúra, s látszólag igazuk is lenne.
 
Találjuk meg igazi hivatásunkat!
Humán erőforrás
Richard Leider:

Találjuk meg igazi hivatásunkat!

Segítség egy értelmes és szenvedélyes szakmai pálya felépítéséhez

Milyen cél felé törekszünk oly sokan? Vannak, akik saját szakmai elõmenetelük felé. Hatalmas áldozatokat hozunk érte, mindent megteszünk, hogy elhárítsuk az utunkba kerülõ akadályokat, és egyfajta életrajz-terméknek tekintjük magunkat, amelyet csomagolás után a piacra viszünk. Az ilyen beállítottságnak az lesz a következménye, hogy a munka „fogyasztóként” jelenik meg a szemünkben; elsõsorban a személyes nyereség a motiváló tényezõ – amely aztán megszerez bennünket. Ennek eredménye egy igen nagy tudású munkaerõ, akinek a szíve hideg marad.
Richard Leider a vezetõi coaching egyik úttörõje, a minneapolisi székhelyû (Minnesota állam) Inventure Group alapítója és elnöke. A Forbes Magazine szerint világméretekben is az öt legtöbbre tartott vezetõi coach egyike. Ügyfelei között olyan cégek fordultak meg, mint a 3M, a Boeing, az American Express, a Pfizer és a The Mayo Clinic. Eddigi hét könyvét tizenöt nyelvre fordították le. A Repacking Your Bags (Rendezd át a táskádat) The Power of Purpose  (A célok hatalma) és a Whistle While You Work (Dolgozz dalolva) a szakmai pályaépítés klasszikusai. A Minnesotai Egyetem Vezetõképzõ Központjának adjunktusaként Leider azt tanítja, hogy jobban teljesítenek azok a vezetõk, akik eredendõ énjükkel összhangban dolgoznak, és akik választ tudnak adni arra a kérdésre: „Ki vagyok én, és mi az igazi hivatásom?”
A The Power of Purpose (A célok hatalma) címû könyvébõl merítve Leider bemutatja az életerõ-kérdõívet, amely praktikus eszköz ahhoz, hogy megtaláljuk és teljes mértékben magunkévá tegyük valódi hivatásunkat.
 
A jó munkaerő már nemcsak a multiknak fontos
Humán erőforrás
ImageProf. DSc. Farkas Ferenc – Dr. Poór József – Kolbe Tamás:

A jó munkaerõ már nemcsak a multiknak fontos

A válságperiódusból való kiemelkedésnek sincs más útja, mint az emberi erõforrások komplex jellegû fejlesztése. Szervezeti formától, mérettõl, tulajdonosi szerkezettõl függetlenül, a képességek és azok fejlesztése nélkül nincs felfelé vezetõ út a növekedésben. A jó, és folyamatos fejlõdésre képes munkaerõ már nem lehet a multinacionális vállalatok privilégiuma, hazai vállalakozásaink – bennük a kis- és középvállalkozások – jelenlegi és jövõbeli sikereinek titka ugyanez.

 
Vezetés gazdasági válság idején
Stratégia

Vezetés gazdasági válság idején

A jelenlegi gazdasági válság számos szektorban
felszínre hozta a vállalatvezetés gyengeségeit


Kim Slack a munkahelyi tanulás területén mûködõ, bostoni székhelyû Forum Corporation vezetési tanácsadója. A cég magas rangú vállalatvezetõknek kíván segítséget nyújtani olyan új maga-tartásformák, munkafolyamatok, gondolkodásmód és szervezeti légkör kialakításához, melyekre a vállalati stratégia sikeréhez szükség van. Munkája új vezetési képességek és tanulási mód-szerek kutatására és fejlesztésére irányul. A CEO Magazinnak adott interjúban arról beszél, hogyan kell vállalatot vezetni gazdasági válság idején.
 
Building strength through strategic alliances
Eredetiben

Building strength through strategic alliances

Hailed by many as the competitive weapon of the
21st century, the number of alliances are growing
each year


Jordan Lewis is widely regarded as one of the world´s foremost authorities on coalitions and partnering. He has taught at the Columbia, Dartmouth and Wharton business schools, and his books on alliances have been published in 12 languages. An advisor to companies including American Express, Du Pont, Hewlett-Packard, Marriott and Nokia, he argues here that such partnerships can make the difference between corporate success and failure.
 
Support of human resources development in small and medium companies in Czech Republic
Melléklet
ImageDoc. PhDr. Jaroslav Muzík, DrSc. – Serencéš Roman:

Support of human resources  development in small and medium  companies in Czech Republic


In 2005 Czech Republic has accepted unified definition of small and medium companies of European Union. These are companies that do not have dominant position on the market, employ up to 250 employees. Total value of their assets is up to 43 million euros and their annual turnover is not higher than 50 million euros. In Czech Republic there are more than
1 million of such companies. They present 99.8% of all business entities. These companies employ 62% of employees, their participation on gross domestic product is 35%, and they creates 53% of total added value of goods and services (data from Czech Statistical Office, 2009)

In national economy of Czech Republic small and medium companies have significant role in many sectors. Most of all are promoted in
development and research of IT, in microelectronics, biotechnology, in field of environmental activities and suchlike. Mainly it is about fields in which the company’s output does not depend on the size of capital, on
technological preparation of production and services, or on the number of workers. Small and medium companies are characterized by putting stress on knowledge, skills of their workers, and their creative capability,
inventiveness, and innovations.

 
Humán erőforrások fejlesztésének támogatása a kis- és közép- vállalkozásoknál Csehországban
Melléklet
ImageDoc. PhDr. Jaroslav Muzík, DrSc.–Roman Serencéš Ing., PhD.:

Humán erõforrások fejlesztésének támogatása a kis- és közép- vállalkozásoknál Csehországban  


Csehország 2005-ben átvette az Európai Unió kis- és középvállalkozásokról szóló, egységes meghatározását. Olyan vállalkozásokról van szó, amelyek nem rendelkeznek domináns pozícióval a piacon, legfeljebb 250 munkavállalót foglalkoztatnak. Eszközeik teljes értéke legfeljebb 43 millió euró, és éves forgalmuk nem haladja meg az 50 millió eurót. Csehországban közel 1 millió ilyen cég van, a vállalkozások 99,8%-át teszik ki. Az összes munkavállaló 62%-át foglalkoztatják, a bruttó hazai össztermék 35%-át termelik, a termékek és szolgáltatások hozzáadott értékének 53%-át generálják (a Cseh Statisztikai Hivatal 2009-es adatai).

A cseh nemzetgazdaságban a kis- és középvállalkozások szerepe több ágazatban is jelentõs. Fõként az információs technológiák fejlesztésében és kutatásában, a mikroelektronikában, a biotechnológiában és a környezetvédelemben dominálnak. Olyan területek ezek, ahol a cég teljesítménye kevésbé függ a tõke nagyságától, a gyártás vagy szolgáltatás technológiai elõkészítésétõl vagy a munkavállalók számától. A kis- és középvállalkozásokra jellemzõ, hogy munkavállalóik tudására, szakértelmére helyezik a hangsúlyt, az alkotóképességre, leleményességre és innovációra.

 
Rss FeedReader
 
News Titles
Feed Sources
Fetch/Save Feed
Your Saved Feeds
http://www.kormany.hu/rss/hu/hirek
http://www.kormany.hu/rss/hu/dok
http://www.kormany.hu/rss/hu/videok
http://www.nfu.hu/rssfeed.php?type=kozlemenyek
http://www.lifelonglearning.hu/lllma_feed.xml
http://www.tpf.hu/rss.php
You need to login first!
Kutatások, felmérések

Népszerű cikkek

Hirdetések

FeltűNŐsiker program csak hölgyeknek

Image
 

 
 
Image
Tudástőke Konferenciák


     
 
© 2019 CEO - A gazdasági intelligencia magazinja
 

Piac- és HR kutatások

www.e-benchmark.hu a CEO Magazin kiemelt támogatója.
A CEO magazin szerkesztőségének számítógépeit a CEO vírus vírusirtó védi.
G-Data