CEO logo
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
   
  2019. június 18. kedd 16:13  
CEO
Hírek
Konferenciák
CEO Pályázati Iroda
Akciók
Előfizetés, megrendelés
Impresszum
Szerkesztőbizottság
Médiaajánlat
Állásajánlat
Rovataink
CEO - Archivum
CEO - Online
Rendezvényajánló
Recenziók
PR
Tanulmányok
< Június 2019 >
Ke Sz Cs Sz Va
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Hírleveleink
CEO Magazin Hírlevele
Tudományos élet Hírlevele

Szakmai partnereink:


Image
Image
Image
Stratégia
ÜZLETI HÍRSZERZÉS III. rész
2003-06 >>> Stratégia
O. Gábor László

Bizonytalanság-menedzsment és előrejelzés az üzleti hírszerzéssel

A vállalatvezetőknek a bizonytalanság az egyik legnehezebb tényező, amivel szembe kell nézniük. A stratégiai döntéshozatal legfontosabb kérdése a bizonytalanság kezelése, csökkentése. A döntéshozatal minden esetben a jövőről, a jövőnek szól. Azonban eldönteni, hogy mit, hogyan, mikor cselekedjünk a jövőben olyan esetben, amikor bizonytalansági tényezőkkel kell számolni - akár a legcsekélyebb mértékben -, megkérdőjelezi azt a gyakorlatot, hogy a döntéseket a múlt tapasztalatai alapján kell megfogalmazni. A múlt eseményeire támaszkodni, trendeket megállapítani, és abból a jövőre vonatkozó következtetéseket levonni csak olyan helyzetekben szabad, amikor a döntéshozatal számára a jövő - annak minden kontextusa, környezeti és ágazati, a konkurencia reakciója és stratégiája - ismert, és pontosan mérhető. A piaci folyamatokban ennek valószínűsége csökken, és a kockázati, valamint a bizonytalansági faktorok egyre erősebben jelentkeznek.
 
Munkában a CEO
2003-06 >>> Stratégia

Interjú egy legfelsőbb vezetővel: Michael Critelli

33 ezer emberért felel az egész világon, vállalata 130 országban működik, bevétele meghaladja a 4 milliárd dollárt, vevőinek száma a kétmilliót, és több mint 3500 aktív szabadalommal rendelkezik; a Pitney Bowes vezérigazgatója, Michael Critelli mégis maga a megtestesült nyugalom… ő is szembesül viszont a vállalatvezetők klasszikus problémájával: hogyan lehet egy divatjamúlt iparág félkarú óriásából piacvezetőt csinálni a digitalizáció korának hiper-versenyében? A Critelli-féle átgondolt és visszafogottan felpörgetett vezetési módszer, a vállalati átalakításban alkalmazva, egyre nagyobb figyelmet és elismerést kap a médiában. Pedig sem ő, sem a Pitney Bowes nem gyakori szereplő a címoldalakon. Critelli 1979-ben lépett be a céghez, és 1996-ban lett CEO. Az 1920-ban alapított vállalkozás sikerrel megkapaszkodott egy hétköznapi, de jövedelmező piaci résben: a levelezés és a dokumentumkezelés területén. Az átalakítás Critelli-módra intenzív és jól tervezett. És persze működik. A cég irodai rendszerekkel foglalkozó üzletágának önállósodására, a felvásárlások sorozatára és az első integrált marketingkampányra felfigyelt a vállalati szféra.
Michael Critelli a CEO munkájáról mesél a CEO-nak, és arról, hogyan lesz a vállalat átalakításából valóság.
 
Konfliktus és konszenzus
2003-06 >>> Stratégia
Balogh Eszter

Mit ígérhet a mediáció a gazdasági konfliktusrendezésben?

A mediáció minden olyan piaci szereplő számára elegáns és modern eszközt ad a vitarendezésre, aki hatékonyságra, többoldalú érdekérvényesítésre, jó partneri viszonyok kiépítésére és hosszú távú piaci stabilitásra törekszik. ők a piac azon szereplői, akiknek a konfliktusrendezésben a fő célkitűzésük nem a közös járulékos veszteségekkel járó egyoldalú nyertes pozíció elérése - erre példák a hosszú és nagy veszteségekkel járó viták és perek -, hanem a tényleges érdekek érvényesítése egy közös nyertes-nyertes pozíción alapuló nyereséggel.
 
Egy vállalat újratervezésének alapjai I. rész
2003-05 >>> Stratégia
Dr. Bojtor László

A következő tanulmány egy magyar vállalat - a Ganz Transelektro Közlekedési Rt. (a későbbiekben Vállalat) - újratervezésének lehetőségét vizsgálja. A Vállalat első jogelődjét több mint 120 éve alapították. Hosszú története során társadalmi és gazdasági környezete többször nagymértékben változott, a tulajdonosok célkitűzései is gyakran módosultak. Mindezek és a térséget jellemző sajátos történelmi adottságok folytán nem alakult ki a Vállalat szerves fejlődési folyamata, az egyes változások nem épültek egymásra. Az átalakulások pedig oly mértékben torzították alapvető technológiai, üzleti képét, hogy az indokolttá teszi a Vállalat újratervezésének vizsgálatát.
 
Üzleti hírszerzés II. rész
2003-05 >>> Stratégia
O. Gábor László

Az üzleti hírszerzés szerepe a stratégiai tervezésben - Preemtív stratégia és üzleti hírszerzés kapcsolata

Ebben a cikkemben az üzleti hírszerzés és a stratégiai tervezés kapcsolatának egy új aspektusát mutatom be. Az alkalmazhatóság olyan irányát vizsgálom, mely esetén az üzleti hírszerzés által hozzáadott "érték" nem a formális hírszerzési feladatok - bizonytalanság- vagy kockázatelemzés - révén támogatja a döntéshozókat, hanem magának a stratégiai tervezésnek, a stratégiaformálásnak és a stratégiai folyamat belső ellentmondásainak, rejtett paradoxonoknak a feloldását és menedzselését erősíti egyes szituációs modellezésekkel, mint a lehetséges változó elemeket is feldolgozni képes dinamikus módszerrel.
 
Vállalaton belüli csalás - amiről minden CEO-nak tudnia kell
2003-04 >>> Stratégia
O. Gábor László

A klasszikus csalások többnyire az egyéni elkövetők műfajába tartoznak, melyek ellen a vállalatvezetőknek több védekező eszköz is rendelkezésükre áll. A jövőben azonban komoly változások várhatók, aminek egyik oka az a számos törvényi szigorítás, új jogszabály, mely a pénzmosás, a terror elleni fellépés, a szervezett bűnözés elleni harc eredménye. Vagyis a vállalatvezetőknek fel kell készülniük a csalások bonyolultabb, összetettebb, más fenyegetési formákhoz kapcsolódó megjelenési formáira.
 
Üzleti hírszerzés I. rész
2003-04 >>> Stratégia
O. Gábor László

Alkalmazott üzleti hírszerzés

Az eddig Magyarországon publikált cikkek többnyire általános ismertetést nyújtottak, illetve főként összefoglaló képet alkottak az üzleti hírszerzésről. A fő hangsúly annak a bemutatására koncentrálódott, hogy miért van szükség az üzleti hírszerzésre, milyen célból alkalmazható az üzleti hírszerzés, milyen megítélés alá esik, mint vállalatvezetői, döntéshozói eszköz, hol és mely helyzetekben és mely formája kerül felhasználásra. A CEO magazin korábbi számaiban ennél igyekeztem többet nyújtani az üzleti hírszerzésről szóló cikkeimben. Szó esett elemzési formákról, modellezésekről, módszerekről, melyeket az üzleti hírszerzés alkalmaz. Ideje, hogy mélyebben is belelássunk az üzleti hírszerzés világába, hol, milyen körülmények között, mit tehet annak érdekében, hogy a vállalat vezetése optimális döntéseket hozhasson. A következőkben a vállalati szervezeti egységek és az üzleti hírszerzés kapcsolatrendszerén, működési, funkcionális kérdéseknek az üzleti hírszerzés bevonásával történő kezelésén, valamint egyes konkrét piaci szituációk bemutatásán keresztül ismertetem az üzleti hírszerzés működését.
 
A gigantikus méretű projekt menedzselése
2003-04 >>> Stratégia
Dr. Anwar Mustafa CSc.

A gigantikus projekt a nemzetgazdaság tárgyi eszközállományának és erőforrásainak szerkezetében radikális innovatív jellegű változást eredményez. Sikeres végrehajtása azonban nem kis szakértelmet és felkészültséget igényel. Hogyan készítsük el a megvalósíthatósági tanulmányt? Mik a műszaki tanulmány legfontosabb részei? Milyen költségei vannak a hazai és a külföldi beszerzéseknek? Milyen tényezőket vegyünk figyelembe az előzetes költségvetés készítésénél? A cikk egyebek közt ezekre, a gigantikus projekttel kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdésekre ad választ.
 
A kvantitatív összefüggések jelentősége a termelésmenedzsmentben
2003-04 >>> Stratégia
Dr. Koltai Tamás

A termelésmenedzsment kvantitatív összefüggéseinek alkalmazását sokszor azzal vetik el, hogy a segítségükkel kapott válaszok logikusan gondolkodva is kitalálhatók. Ez azonban ritkán igaz. Gyakran azért gondoljuk, hogy megtaláltuk a legjobb megoldást, mert a megoldási lehetőségeknek csak egy szűk körét vizsgáljuk meg. Tény, hogy a kvantitatív módszerek alkalmazása előnyökkel és hátrányokkal egyaránt jár, ezért a sikeres alkalmazásnak két fontos feltétele van...
 
Üzleti hírszerzés
2003-03 >>> Stratégia
O. Gábor László

Az üzleti hírszerzés alkalmazhatósága a vállalati csalások és más, vállalaton belüli gazdasági bűncselekmények ellen

A piaci szereplők gazdasági biztonsága nem kizárólag külső fenyegetések által veszélyeztetett. A vállalatvezetőknek olyan tényezőkkel is számolniuk kell, melyek belülről képesek a cégüket tönkretenni, de legalábbis komoly pénzügyi, gazdasági nehézségeket okozni, és ezzel visszaesést előidézni a piaci szereplésben. Ezek a belső fenyegetések jelentkezhetnek a strukturális és működési jellemzőktől függetlenül a vállalat bármely pontján...
 
Technológiamenedzsment - Kettős hajtású termékinnováció
2003-03 >>> Stratégia
Dr. Pataki Béla

Technomenedzsment sorozatunk legutóbbi részében, a CEO előző számában megismertük a termékinnováció kétfajta egyoldalú modelljét, a technológiai és a piaci hajtású folyamatot. Láttuk, hogy mindkettővel komoly gondok adódnak. Most ismerkedjünk meg azzal a termékinnovációs folyamattal, amely nem okoz hasonló gondokat.
 
Vállalati kultúra, mint az innováció egyik erőforrása
2003-02 >>> Stratégia
Dr. Pakucs János

Általános tapasztalat, hogy sok azonos vagy csaknem azonos feltételek között működő vállalat között hihetetlen különbségek alakulnak ki. Erre a jelenségre az elmúlt évtizedben szerte a világon felfigyeltek. Megindult tehát a vizsgálódás, vajon miben különbözhet egyáltalán két olyan szervezet, amely azonos iparágban működik, és azonos technikai, műszaki színvonal jellemzi mindkettőt.
 
A jövő menedzsere: Karmester vagy dzsessz-zenész?
2003-02 >>> Stratégia
Salamonné Dr. Huszty Anna

Az utóbbi időkben sokat lehet olvasni és hallani a vállalatvezetésben bekövetkezett - vagy hamarosan bekövetkező - paradigmaváltásról, arról, hogy a vezetésről vallott nézeteket újakkal kell-e felváltani. Vezess kevesebbet! - tanácsolta nem kis meglepetésre már a 90-es években a korábban keménykezűségéről ismert J. Welch, (a GE nemrég nyugdíjba vonult vezére), amikor a hatékony vezetési módszerekről kérdezték. Olyan ismert menedzsmentguruk, mint P. Drucker vagy H. Mintzberg pedig analógiák után kutatva próbálják meg felhívni a vállalatvezetők figyelmét arra, hogy a jövőben ezt a "szakmát" is másképpen kell művelni.
 
Piaci és technológiai indíttatású termékinnováció
2003-02 >>> Stratégia
Dr. Pataki Béla

A vállalkozások üzleti és technológiai oldala közötti összhang megteremtésének egyik fontos területe az új termékek kifejlesztése, amely során mind a fejlesztőmérnökök, mind a marketingesek kulcsszerepet játszanak, vagy legalábbis játszhatnak. Érdemes megvizsgálni, hogy a fejlett piacgazdaságú országok vállalatainál kié a döntő szó a termékfejlesztésben, a marketingeseké vagy a fejlesztőmérnököké. Melyik bizonyult sikeresebb gyakorlatnak? Hogyan működhetnek együtt a legjobb eredménnyel? Egyáltalán létezik-e bármiféle általánosan követendő modell?
 
Tudásalapú vállalatok vezetése
2003-02 >>> Stratégia
Dr. Farkas Ferenc

A mezőgazdasági, majd az ipari forradalmat követően az emberiség egy harmadik nagy fordulatot élt meg a XX. század második felében. Ezt a harmadik hullámot leggyakrabban posztindusztriális vagy információs társadalomnak szoktuk nevezni. A harmadik hullám legszembetűnőbb jellemzője, hogy a harmadik, a szolgáltatási szektor vált a vagyon, illetve a jövedelem elsődleges forrásává. További sajátossága a felgyorsult globalizáció és információáramlás, valamint a globalizációval összefüggő társadalmi-politikai és mikrogazdasági jelenségek: mindenekelőtt a nyugati értékek expanziója, az emberi jogok előtérbe kerülése, illetve a transznacionális vállalatok előretörése.
 
Termékfejlesztés csapatjátékkal
2003-01 >>> Stratégia
Dr. Pataki Béla

Amint Technomenedzsment cikksorozatunk első részében [6] tisztáztuk, a termék sikerét leginkább a kifejlesztése során lehet megalapozni, csakhogy ez a munkafolyamat korántsem kapja meg minden vállalat menedzsmentjétől a kellő figyelmet. Ezért most pillantsunk be a termékfejlesztés világába üzleti szemmel, olyan mélységig, ameddig a legtöbb menedzsernek át kell tudnia tekinteni.
 
Ipari kémelhárítás II. rész
2003-01 >>> Stratégia
O. Gábor László

Cikkünk első részében tisztáztuk az ipari kémkedés fogalmát, megismertük hátterét, feltártuk a legális és etikus üzleti hírszerzés és az ipari kémkedés közötti különbséget, továbbá meghatároztuk a defenzív üzleti hírszerzés céljait és kategóriáit. A második részben a rizikóelemzéssel, azon belül elsősorban a veszélyeztetettség három tényezőjével, a fenyegetéssel, a sebezhetőséggel és az értékkel foglalkozunk, amelyek együttes feltárása segít a lehetséges védelmi eszközök megfogalmazásában.
 
Ferdinánd Max - az elegancia
2004-05-06 >>> Stratégia

Angol szabóság Budapesten

A minőségi termék sosem megy ki a divatból. Lehet bármilyen aktuális trend a férfi ruházatban, egy igazi angol öltöny mindig maga lesz az elegancia. Hozdovits Janka, a Ferdinánd Max tulajdonosa szerint azonban "a jó bornak is kell cégér". (x)
 
Jót s jól!
2004-05-06 >>> Stratégia

Interjú Jeff Skoll-lal, az eBay társalapítójával

A Stanford Business Schoolon végzett Jeff Skoll neve leginkább valószínűleg az eBay - a világ legnépszerűbb internetes aukciós portálja - társalapítójaként és első alkalmazottjaként ismert. 1996-ban, alig egy évvel az ötlet megszületése után, Skoll csatlakozott barátjához és a vállalat társalapítójához, Pierre Omidyarhoz, hogy létrehozzák az eBay első inkarnációját, az Auction Webet. Az üzleti terv kidolgozásáért is felelős Skoll segítette gyümölcsöző üzleti vállalkozássá alakítani, illetve mederbe terelni Omidyar sziporkázó ötleteit és számítógép-programozói érzékét. 1998-ban megtörtént a vállalat részvényeinek első nyilvános kibocsátása, és a cég mind a mai napig a legsikeresebb dotkom vállalkozások egyike. A Fortune Magazine 3,8 milliárd dollárra becsüli Skoll eBay értékpapírjaiból származó vagyonát.
 
Lányok, anyák, nagyanyák
2004-05-06 >>> Stratégia
Dr. Bőgel György

A holdingok és a vállalatcsoportok működéséről - II. rész

A holdingoknak három alapvető funkciója van: a tulajdonosi, a stratégiai és a szolgáltatói. A mozgástér mindhárom esetében nagy, a gyakorlati megoldások sokfélék. Az üzleti alapokon működő holdingnak mindegyiküknél és együttesen arra kell törekednie, hogy értéket teremtsen, ellenkező esetben a léte gazdaságilag nem igazolható.
 
Kompetencia alapú gondolkodás és vezetés - II. rész
2004-05-06 >>> Stratégia
Dr. Bencsik Andrea

A megfelelő szervezeti kultúra kialakításának egyik sarkalatos pontja, hogy hogyan tudjuk megvédeni cégünket a magas fluktuáció okozta tudásvesztéstől. Ebben nagy segítségünkre lehet a kompetencia-mátrix, amely fontos információkat hordoz a menedzsment számára. Lássuk, milyen módszer áll a rendelkezésünkre az elkészítéséhez?
 
TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT
2004-05-06 >>> Stratégia
Dr. Pataki Béla

Technológiaváltások auditálása II. rész

Technológiamenedzsment cikksorozatunk előző részében (Pataki, 2004) megismerkedtünk egy jól bevált technológiaváltási audittal. Most lássunk egy másik, hasonló célú módszert, amelynek erőssége a technológiaváltás emberi oldalának, a munkakörökre gyakorolt hatásának rendkívül alapos vizsgálata.
 
"Ez a te világod. Irányítsd!"
2004-05-06 >>> Stratégia

Egy megvalósult vízió a Vision Kft-nél

Magyarországon számos cég foglalkozik különböző vizuális technikák forgalmazásával. A Vision Kft. azonban egy komplett vezérlőrendszerrel is színesíti termékpalettáját. Ha valaki szeretné, hogy egy érintésre kialudjon a lámpa, szétnyíljon a függöny, megszólaljon a zene, beinduljon a fűtés, a Kft. az ”AMX intelligens ház” páratlan rendszerét kínálja. Mint Tamás Attila, a Vision Kereskedőház ügyvezető igazgatója elmondta, egyre nagyobb igény van erre a vezérléstechnológiára. (x)
 
ÜZLETI HÍRSZERZÉS VII. rész
2004-05-06 >>> Stratégia
O. Gábor László

Mergers & Acquisitions az üzleti hírszerzés alkalmazásával

Az üzleti hírszerzés alkalmazása számos területen könnyíti meg a vállalatvezetést, támogatja a döntéshozást. A cégek egyre több irányban fedezik fel az üzleti hírszerzésben rejlő lehetőségeket, illetve az üzleti hírszerzés által biztosított előnyöket a versenyképesség fokozásában. A legtöbb esetben standardok felállítása arról, hogy mikor és milyen mértékben teljesítette feladatát sikeresen az üzleti hírszerzés, szinte lehetetlen, hiszen nehéz kijelölni optimális mérési pontokat a jövőre vonatkozóan. Mégis, az üzleti hírszerzéssel foglalkozók számára a kérdések megválaszolása, lehetőségek időben történő előrejelzése, fenyegetések korai felfedése, a stratégia eredményessége többnyire pozitív visszacsatolást jelentenek. Létezik azonban egy olyan terület, amely komplexitása következtében talán a legnehezebb feladat az üzleti hírszerzés számára, amely a leginkább próbára teszi az üzleti hírszerzés kapcsolatát a döntéshozókkal, és amelynek során a legbizonytalanabb a kérdések megválaszolásának hatékonysága. Az üzleti hírszerzés számára a Mergers & Acquisitions folyamatok jelentik a legnagyobb kihívást, a legnagyobb terhet és felelősséget.
 
Az örökzöld MbO
2004-05-06 >>> Stratégia
Dr. Farkas Ferenc-Hock Gábor

A Management by Objectives elveinek gyakorlati alkalmazása a teljesítménymenedzsment érdekében II. rész

Az MbO-rendszer bevezetésének elsődleges célja, hogy segítségével nagyobb teljesítményt lehessen elérni. Ennek előfeltétele a stratégia lebontása a különböző működési szintekre, a teljesítménycélok kitűzése, a célok megvalósítása, az előrelépések követése, értékelése, a teljesítmény jutalmazása, a csapatmunka szellemének támogatása, az elkötelezettség, a folyamatos tanulás és fejlődés, valamint a jókedvvel végzett közös munka. A CEO Magazin előző számában, az 1. ábrán már bemutattuk a teljesítménymenedzsment egyes összetevőit. Most a komponenseket részletesebb vizsgálat alá vonjuk.
 
Az értékek hatalma II. rész
2004-05-06 >>> Stratégia
Salamonné dr. Huszty Anna

Az értékek a legkülönbözőbb formákban megtestesülve mindenütt jelen vannak, átszövik a vállalati élet minden területét. Szíthatnak konfliktusokat és teremthetnek egységet. Hozzájárulhatnak a vállalat sikerességéhez, de a versenyképessége elvesztéséhez is. Ezért érdemes figyelni rájuk!
 
TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT
2004-03-04 >>> Stratégia
Dr. Pataki Béla

Technológiaváltások auditálása - I. rész

Technológiamenedzsmenttel foglalkozó cikksorozatunk előző részében (Pataki, 2004) láttuk, mennyire göröngyös az új technológiák bevezetésének útja. Most lássuk, milyen módszerekkel simítható kevésbé göröngyösre ez az út.
 
Magas színvonal folyamatosan - Nyitás Európa felé
2004-03-04 >>> Stratégia

Hazánkban ma már gomba módra szaporodnak a különböző rendezvényszervező irodák. Bár a kereslet egyre inkább nő irántuk, az ügyfeleket nemcsak megszerezni, de megtartani is nehéz. A jó hír szájról szájra terjed, de elég csak egyszer hibázni, annak visszhangja is messzire száll. A Club Esperienze magas színvonalú munkára törekszik. A CEO Joó Zsuzsát, az iroda ügyvezetőjét, tulajdonosát kérdezte. (x)
 
Az értékek hatalma - I. rész
2004-03-04 >>> Stratégia
Salamonné dr. Huszty Anna

Az utóbbi időkben a vállalatok vezetésével, működtetésével kapcsolatban egyre gyakrabban találkozhatunk az érték fogalmával. Értéket kell adni a fogyasztóknak, be kell lépni a vállalati ügyfél értékláncába, a marketing lényege, hogy megértsük, mit tart értéknek a vevő - hangoztatják az értékesítéssel, marketinggel foglalkozó szakemberek. Az értékteremtésre kell koncentrálni a stratégiában, ennek függvényében kell átalakítani a vállalati folyamatokat - állítják a vezetési tanácsadók.
 
Régi kérdések - új válaszok a karbantartásban
2004-03-04 >>> Stratégia
Dr. Gaál Zoltán - Dr. Kovács Zoltán- Dr. Szabó Lajos

A karbantartás problémája attól kezdve kíséri végig a munkát végző embert, mióta az eszközöket használ, amelyek elromolhatnak, tönkremehetnek. Így nem túlzás azt állítani, hogy a karbantartás egyidős az emberrel, annak termelő tevékenységével.
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 Következő > Utolsó >>

Találatok 61 - 90 / 176
Rss FeedReader
 
News Titles
Feed Sources
Fetch/Save Feed
Your Saved Feeds
http://www.kormany.hu/rss/hu/hirek
http://www.kormany.hu/rss/hu/dok
http://www.kormany.hu/rss/hu/videok
http://www.nfu.hu/rssfeed.php?type=kozlemenyek
http://www.lifelonglearning.hu/lllma_feed.xml
http://www.tpf.hu/rss.php
You need to login first!
Kutatások, felmérések

Népszerű cikkek

Hirdetések

FeltűNŐsiker program csak hölgyeknek

Image
 

 
 
Image
Tudástőke Konferenciák


     
 
© 2019 CEO - A gazdasági intelligencia magazinja
 

Piac- és HR kutatások

www.e-benchmark.hu a CEO Magazin kiemelt támogatója.
A CEO magazin szerkesztőségének számítógépeit a CEO vírus vírusirtó védi.
G-Data