CEO logo
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
   
  2019. június 16. vasárnap 08:38  
CEO
Hírek
Konferenciák
CEO Pályázati Iroda
Akciók
Előfizetés, megrendelés
Impresszum
Szerkesztőbizottság
Médiaajánlat
Állásajánlat
Rovataink
CEO - Archivum
CEO - Online
Rendezvényajánló
Recenziók
PR
Tanulmányok
< Június 2019 >
Ke Sz Cs Sz Va
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Hírleveleink
CEO Magazin Hírlevele
Tudományos élet Hírlevele

Szakmai partnereink:


Image
Image
Image
Stratégia
Az elektronikus piactér II. rész
2002-06 >>> Stratégia
Dr. Bőgel György

A vállalatközi (B2B) piacterek jelentős változásokon mentek keresztül az elmúlt időkben. Az elektronikus kereskedelem megjelenésével párhuzamosan a számuk hirtelen megnőtt, de sok sikertelennek bizonyult közülük, és eltűnt a porondról. Helyüket részben "új generációs" piacterek vették át. Miközben vannak gyártóktól független piacterek is, számos termelővállalat saját piacteret nyitott. Ezek egyik sikeres példánya a GEPolymerland.com.
 
Tanulószervezetek változásmenedzsmentje vagy a változásmenedzsment tanulása?
2002-06 >>> Stratégia
Dr. Bencsik Andrea

A gazdálkodó szervezetek életében megvalósuló változások spontán vagy irányított módon történnek. Ahhoz, hogy a jövő elvárásainak megfelelő, és a pillanatnyi helyzetre a lehető legrövidebb idő alatt kulturáltan reagálni képes szervezetet hozzunk létre, a tanulószervezetek kialakításának gondolatával kell megbarátkozni. Miért más, illetve miért könnyebb ezen szervezetek változásának menedzselése, hol vannak az azonosan kezelhető, külön gondolkodást és gondoskodást nem igénylő pontok a két megközelítésmód tekintetében?
 
Technológiai életciklusok
2002-06 >>> Stratégia
Dr. Pataki Béla

A technomenedzsment legfontosabb életciklus-elméletei közül - a termékek és a gyárak után - ezúttal a technológiák "élettörténetét" vesszük szemügyre, és az új technológiákkal kapcsolatos leggyakoribb menedzseri félreértéseket is tisztázzuk.
 
Technológiai életciklusok
2002-06 >>> Stratégia
Dr. Pataki Béla

A technomenedzsment legfontosabb életciklus-elméletei közül - a termékek és a gyárak után - ezúttal a technológiák "élettörténetét" vesszük szemügyre, és az új technológiákkal kapcsolatos leggyakoribb menedzseri félreértéseket is tisztázzuk.
 
Az elektronikus piactér
2002-05 >>> Stratégia
ImageDr. Bőgel György

Az elmúlt években sok elektronikus piactér jött létre, nagy részük azonban nem bizonyult életképesnek. Az elektronikus piacteret gazdasági intézményi újításként kell vizsgálni, amely más megoldásokkal versenyez.Sikerességének alapvető feltétele, hogy vevők és eladók nagy tömegben csatlakozzanak hozzá. A kereskedelmi folyamat minden lépését gondosan végiggondolva tisztázni kell, hogy az elektronikus megoldás miként hat a tranzakciós költségekre, az érintettek számára milyen előnyöket és hátrányokat jelent. Az elektronikus piacokat szociotechnikai rendszerekként kell kezelni és építeni. Várható, hogy jövőbeli fejlődésük a klasszikus versenystratégiák mintáit fogja követni: a kereskedelmi tranzakciók elektronikus bonyolítása tömeges szolgáltatássá válik, a tömegpiacot néhány nagy piactér fogja uralni, mellettük pedig szakosodott specialisták próbálják meg meghódítani és megtartani az egyes különleges piaci szegmenseket.
 
A vállalkozási folyamat az ötlettől az újrakezdésig
2002-05 >>> Stratégia
Dr. Vecsenyi János

A vállalkozási folyamat az üzleti lehetőség azonosításától a vállalkozási szervezet létrehozásán, működtetésén keresztül tart a vállalkozás feladásáig, majd az esetek többségében az újrakezdésig. Értékteremtő folyamat, amelynek során a vállalkozó egyedül vagy társakkal szinte a semmiből hoz létre valami hasznosat legyőzve minden akadályt, vállalva a bizonytalansággal együtt járó kockázatot, a siker, a jutalom reményével.
 
Új versenyképességi kompetenciák - új versenyképességi rangsorok
2002-05 >>> Stratégia
Dr. Findrik Mária

Az elmúlt évtizedben radikális változások következtek be a nemzetközi versenyképességi rangsorokban mind nemzetgazdasági, mind vállalati szinten - elég rápillantanunk a legutóbbi évek azon statisztikáira, amelyeket minden évben részben Davosban, a Világgazdasági Fórumon, részben pedig a világ meghatározó gazdasági folyóirataiban, magazinjaiban publikálnak a tekintélyes nemzetközi kutató intézetek.
 
Elemzések és modellezések, ahogy az üzleti hírszerzés keresi a megoldást
2002-05 >>> Stratégia
O. Gábor László

A felgyorsult és kiélezett piaci versenyben a fundamentális gazdasági törvényszerűségek alapján hozott üzleti döntések egyre többször vezetnek piacvesztéshez, sikertelenséghez. Ennek egyik oka rendkívül egyszerű: amit mindenki meg tud tenni, abban nincs üzlet. Márpedig a törvényszerűségeket követni, és azok alapján versenyezni napjainkban egyet jelent: a középszerűségbe süllyedni, és ezzel elveszíteni a lehetőséget a növekedésre, fejlődésre, versenyképességre. Ennek ellenére sem szabad elszakadni, és figyelmen kívül hagyni a törvényszerűségeket. Mi tehát a megoldás? Míg általános érvényű eredményességet és sikert garantáló versenystratégiát, elméletet, szisztémát nem lehet megfogalmazni, addig a törvényszerűségek alapelveit célszerű figyelembe venni, és megfelelő környezetbe helyezve, időszerű és elemzett információkkal alátámasztva érdemes a döntésekbe beépíteni.
 
TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT - Termékek és gyárak életciklusai
2002-04 >>> Stratégia
ImageDr. Pataki Béla

A technomenedzsment legfontosabb életciklus-elméletei közül ezúttal a termékek és a gyárak "élettörténetét" vesszük szemügyre. Előbb tisztázzuk a termék fogalmát, majd felvázoljuk a termékek életciklusának alapvető jellemzőit. Ez a két elmélet jóval a technomenedzsment kialakulása előtt jött létre, az MOT pedig – multidiszciplináris természetének megfelelően – átvette és használja őket. Ezután megismerkedünk a termékeket előállító gyárak életciklusaival. Az erről szóló elmélet már a technomenedzsment-korszakban keletkezett.
 
Public-Private Partnership: A közösségi és a magánszféra társulása a vállalkozásfejlesztésben
2002-04 >>> Stratégia
Dr. Osman Péter

II. rész

Cikkünk második részében az egyetemi magvetőtőkéről, a Technológiai Klinika Kezdeményezésről, valamint a közösségi és a magánszféra társulásának konkrét példáiról olvashatunk.
 
A siker záloga
2002-04 >>> Stratégia
Villiam Oncken Jr.

Mi a hatalom? Igaz-e, hogy a vezetőre átruházott hatalomnak egyenes arányban kell állnia a felelősséggel? Hogyan tudjuk elérni, hogy valóban rendelkezzünk a pozíciónknak megfelelő hatáskörrel? Ezekre a kérdésekre ad választ a világhírű amerikai vezetéstudományi szakember, William Oncken Jr.
 
A rektorok rektora
2002-04 >>> Stratégia
Exkluzív interjú ImageDr. Gaál Zoltánnal, a Veszprémi Egyetem rektorával

A cégek ma olyan szakembereket keresnek, akik már rendelkeznek bizonyos készségekkel, gyakorlattal, kommunikációs adottságokkal az adott szakterületen. A versenyszféra is türelmetlenebb lett, kész szakembert szeret kapni (persze azt meg is fizeti), kevés cégnek van türelme betanítani, gyakorlati idő eltöltésére alkalmazni embereket – mondta dr. Gaál Zoltán, a Veszprémi Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia második alkalommal megválasztott elnöke, akinek szívéhez ma a stratégiai menedzsment áll legközelebb.
 
Tudásalapú menedzsment, tudásmenedzsment és üzleti hírszerzés
2002-03 >>> Stratégia
Szarvas Tibor

A vállalatok elsődleges célja a folyamatos piacszerzés és profitnövelés. Ennek érdekében minden rendelkezésre álló eszközt fel kívánnak használni. E folyamatban célszerű, ha első lépésben a saját materiális és immateriális eszközeiket mozgósítják. A legfontosabb döntés a stratégiai management kezében van. Hozzá jutnak el azok az információk, melyek optimális felhasználásával az elsődleges célt - a folyamatos piacszerzés és piacnövelés - meg tudja valósítani. De vajon mik ezek az információk? Hogyan kell ezeket beépíteni a management-folyamatokba?
 
TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT - Technológiák üzleti szemmel
2002-03 >>> Stratégia
Dr. Pataki Béla

A CEO Magazin előző számában (2002/1. száma) megismerkedtünk a technomenedzsment koncepciójával, alapfogalmaival, kialakulásának történetével. Ezúttal a technológiák különféle típusait vesszük sorra üzleti szempontból, és a technológia vállalaton belüli szerepét tisztázzuk.
 
Üzleti hírszerzés és információ
2002-03 >>> Stratégia
O. Gábor László

Ahhoz, hogy megértsük az üzleti hírszerzés alkalmazhatóságát, működését, az első lépés, hogy megvizsgáljuk azt a tényezőt, ami forrása és célja is egyben rendeltetésének, vagyis az információt. Fel kell ismerni a hírszerzés és az információ kapcsolatát, ami megalapozza, meghatározza a hírszerzés képességét feladatának hatékony teljesítésére. Az információ jellemzőinek, tulajdonságainak megértése biztosítja az első szűrést a nem kívánatos, félrevezető, szükségtelen információk kirostálására.
 
Veled és nélküled - Outsourcing az informatikában II. rész
2002-03 >>> Stratégia
Dr. Bőgel György
    
Cikkünk második részében tovább boncolgatjuk az informatikai outsourcingban részt vevő ügyfél és szolgáltató közötti viszonyt, és hasznos gyakorlati tanácsokat adunk arra vonatkozóan, hogyan válhat az outsourcing - nem csak az informatikai - mindkét fél számára jó "házassággá".
 
Public Private Partnership
2002-03 >>> Stratégia
Dr. Osman Péter

A közösségi és a magánszféra társulása a vállalkozásfejlesztésben

Napjainkban a fejlettebb országokban mind nagyobb közfigyelem fordul azok felé a lehetőségek felé, amelyek abban rejlenek, hogy a közösségi és a magánszféra egymással társulva igyekszik előmozdítani bizonyos, a közösség számára is nagy jelentőséggel bíró célok elérését, fontos feladatok megvalósítását a gazdaságban...
 
Érdekek, kockázatvállalás és az üzleti hírszerzés összefüggései a cégvezetésben
2002-02 >>> Stratégia
Szarvas Tibor

A vállalati kockázatelemzés, a mindennapi munka során melyik vezető ne találkozott volna azzal a borzasztóan nyugtalanító érzéssel, amely az információ hiányából fakadóan bizonytalanná tud tenni egyébként rendkívül tudatos és magabiztos vezetőket? Az üzleti hírszerzés – egyébként törvényes – segítségével megszerzett információ hogyan épüljön be a vállalati döntéshozatali folyamatokba ? Miben segítsen és hogyan ?
 
Mi a technológiamenedzsment, és miért fontos?
2002-02 >>> Stratégia
ImageDr. Pataki Béla

A technológiamenedzsment a gazdaságilag fejlett országokban kb. negyedszázada töretlenül fejlődő és virágzó szakterület. Magyarországon azonban még nagyon kevesen ismerik a puszta elnevezést is, nemhogy a tartalmát.
 
Veled és nélküled - Outsourcing az informatikában
2002-02 >>> Stratégia
ImageDr. Bőgel György

Az informatika outsourcingjának sok érdekes eleme, vetülete van a technikai kérdésektől kezdve az ügyfél és a szolgáltató közötti viszonyig. E cikkben elsősorban az utóbbi problémakörrel szeretnénk foglalkozni.
 
Szemfényvesztés vagy szemléletváltás a stratégiában?
2002-02 >>> Stratégia
Dr. Orosdy Béla

Interjú Gasz Zoltánnal, a PÉTÁV Kft. ügyvezető igazgatójával

A Balanced Scorecard alkalmazási lehetőségei – II. rész

A piaci környezet folyamatos és jelentős átalakulása napjainkban nemcsak a termékek és piaci szolgáltatások értékesítése terén, hanem az ún. "közszolgáltatási" ágazatokban, a közszolgáltató társaságoknál is új feladatokat teremtett. Jelentős változások történtek pl. a távhőszolgáltatás magyarországi piacán, amikor a liberalizáció elérte ezt a piaci szegmenst is. Új versenytársak jelentek meg e viszonylag szűk és sajátos kötöttségekkel rendelkező piacon. Itt is elvárássá vált a piacgazdaság fogyasztókat "megillető" azon előnye, hogy a fogyasztók választhassanak a szolgáltatók és a szolgáltatási módozatok között. Látszik az is, hogy a piaci versenyben a szolgáltató vállalatok differenciálódása is be fog következni.
 
Szemfényvesztés vagy szemléletváltás a stratégiában?
2002-01 >>> Stratégia
Dr. László Gyula - Dr. Orosdy Béla

A Balanced Srorecard alkalmazási lehetőségei - 1. rész

A BSC nem (nemcsak, nem feltétlen) egy önmagában új stratégia-készítés módszertani leírása, hanem sokkal inkább egy új megoldásokra törekvő üzleti stratéga célszerű eszköze. Lényege, hogy ennek alapján hogyan lehet egy, a hagyományosnál jobb saját stratégiát összeállítani és megvalósítani.
 
A kormányzás mikroszintje
2002-01 >>> Stratégia
Prof. Angyal Ádám

2001 őszén jelent meg az Aula Kiadónál a Vállalati Kormányzás -- Corporate Governance című könyvem. Néhány olyan -- részben még a könyvben sem említett -- jelenségre, összefüggésre kívánom a figyelmet irányítani, amelyek érthetővé teszik, hogy az üzleti szervezetek vezetésében miért és hogyan használják a politikai közéletből eltanult kormányzási megoldásokat, fortélyokat.
 
Ki áll az élen - hadvezér vagy menedzser? - 3. rész
2007-01 >>> Stratégia
Bujtor László

Interperszonális képességek, a média és végkövetkeztetés

A kiemelkedő hadvezérek és cégvezetők szinte kivétel nélkül nagy manipulátorok, és még nagyobb kommunikátorok. Legtöbbjük ezen felül exhibicionista, de mindegyik típusú vezetőt egységesen jellemzi a rugalmasság. Ám a média használata és szerepe a kétféle mesterségben szöges ellentétben áll egymással. A média és a pr óriási torzító tükörként képes egy átlagos vezetőt akár karizmatikus cégvezetőnek mutatni. Itt már élesen elválik a két mesterség, és kirajzolódnak az összehasonlítás korlátai is: a katona ma is életét kockáztatja egy-egy bevetésben, míg egy menedzsernek ez nem szerepel a döntési lehetőségei között. Háborúban a dezertálás halállal büntetendő, míg a "dezertálás” a konkurenciához szokványos és elfogadott tett az üzleti életben. Persze a két tevékenység további érdekes sajátosságait is megvizsgáljuk. Záró részünkben többek között elemezzük a vezetőben a kommunikátort, és kibontjuk a végkövetkeztetést: tanulhat-e a cégvezető a hadvezértől? Természetesen igen! Rengeteget. Például a parancsnoklás és stratégia-alkotás művészetét, valamint a hadgyakorlás és az óriás-szervezetek vezetésének művészetét. Hiszen hadseregek több ezer éve, míg globális marketingszervezetek legfeljebb 150 éve léteznek…
 
Üzleti hírszerzés XI.
2007-01 >>> Stratégia

ImageO. Gábor László

Az üzleti hírszerzés szerepe a humánerőforrás-menedzsment tevékenységével kapcsolatban

A döntésekben egy vezetőnek ma már nem elég megfelelni az általános közgazdasági törvényszerűségeknek, megkülönböztetett figyelmet kell fordítania a konkurenciára, annak üzleti politikájára, stratégiájára. Fel kell ismernie versenytársainak, partnereinek kapcsolatát a piac más szereplőivel, mindezt beleillesztve egy komplex és folyamatosan változó környezetbe. Vagyis egy vállalatvezető már nem trendek ismerete alapján kell, hogy döntsön, hanem számítania kell váratlanul felbukkanó lehetőségekre, fenyegetésekre, melyek egyre erősebb bizonytalansági tényezőket eredményeznek...
 
Az innováció legjobb gyakorlatai
2007-01 >>> Stratégia
Bill Guns: A jó innováció egy folyamat, amely olyan irányba halad, ahol van jövő

A kaliforniai SRI Consulting Business Intelligence (Scan és Explorer programjai révén) integrált kutatási intelligencia és testre szabott szolgáltatások egész rendszerét kínálja az ügyfelek számára új piaci lehetőségek felméréséhez, jövőbeli kihívások meghatározásához, üzleti stratégia kialakításához és megvalósításához, valamint innovatív termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez. Elnök-vezérigazgatója, Bill Guns több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik az ügyfelekkel folytatott együttműködés terén a technológiai és üzleti jövőképelemzés, az ötletalkotás (ideáció), a szcenáriótervezés, valamint az információtechnológiai termékek és szolgáltatások fejlesztésének stratégiai marketingje témakörében. A CEO Magazinnak adott interjúban az ötletalkotásról beszél, valamint arról, hogy a jó innováció egy folyamat, amely olyan irányba halad, ahol van jövő.
 
Siker az üzleti világban
2007-01 >>> Stratégia
Alfred Chandler a high-tech iparágak evolúciójának tanulságairól

Alfred Chandler munkássága a vállalkozás történelmében fellelhető "dinamikus tényezők" feltárására irányul. Inventing the Electronic Century (Az elektronika évszázadának feltalálása – 2001) című új könyve, illetve a nemrég megjelent Shaping the Industrial Century (Az ipar évszázadának formálása) c. munkája három forradalom – az információs forradalom, a második ipari forradalom és napjaink biotechnológiai forradalma – történetét meséli el. Chandler az e forradalmakat hajtó high-tech iparágak evolúciójáról beszél olvasóinknak – a szórakoztató elektronikáról, a számítógépiparról, a vegyiparról, a gyógyszerészeti és biotechnológiai iparágakról. Vajon mi volt ezekben az iparágakban az üzleti siker és kudarc titka a múlt században, és mi most?
 
A feketegazdaság, mint az átmeneti időszak externáliája - I. rész
2007-02 >>> Stratégia
Ormosy Gábor

Magyarországon, az átmeneti időszakban jelentős károkat okozott a feketegazdaság, azonban valódi számokkal, adatokkal ezt senki sem tudja kifejezni. Voltak becslések, melyek arra utaltak, hogy például az olajszőkítés, illetve az illegális olajkereskedelem negatív hatásai elérhették akár a százmilliárd forintot is, de erre vonatkozóan nincsenek sem bizonyítékok, sem releváns és megbízható kutatási eredmények.
 
Országkockázat-elemzés
2007-03 >>> Stratégia
Ann Pickard az amerikai Foreign Policy Research Institute korábbi közel-keleti olajszakértőjeként és kutatójaként sokéves tapasztalattal rendelkezik az energiaszektorral kapcsolatos országkockázat-elemzés terén a dél-amerikai térségre, a korábbi Szovjetunióra, valamint a Közel-Keletre és Afrikára vonatkozóan. A CEO Magazinnak adott interjújában beszél az országkockázat-elemzésről, ami a nemzetközi stratégia kialakításának szerves része, valamint arról, hogy a vállalatok hogyan csökkenthetik minimális szintre problémáikat, és hogyan javíthatják nyereségmutatóikat egy adott országban várható események elemzése és naprakész előrejelzése birtokában.

Hivatkozás a cikkre:

Országkockázat-elemzés. CEO Magazin 2007. év, VIII. évfolyam 3. szám. 35-38. pp

 
TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT
2007-03 >>> Stratégia
ImageDr. Pataki Béla

A vállalati technostratégia kialakításának alapelvei és buktatói

Cikksorozatunknak ebben a részében egy nagyvállalat példáján keresztül arra a következtetésre jutunk, hogy a technológia nem a mérnökök belügye, nem operatív részletkérdés, hanem kulcsfontosságú stratégiai tényező!

Hivatkozás a cikkre:

Pataki, B. (2007): A vállalati technostratégia kialakításának alapelvei és buktatói. CEO Magazin, VIII. évfolyam 3. szám. 30-34. pp
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 Következő > Utolsó >>

Találatok 121 - 150 / 176
Rss FeedReader
 
News Titles
Feed Sources
Fetch/Save Feed
Your Saved Feeds
http://www.kormany.hu/rss/hu/hirek
http://www.kormany.hu/rss/hu/dok
http://www.kormany.hu/rss/hu/videok
http://www.nfu.hu/rssfeed.php?type=kozlemenyek
http://www.lifelonglearning.hu/lllma_feed.xml
http://www.tpf.hu/rss.php
You need to login first!
Jelenleg 9 vendég olvas minket
Kutatások, felmérések

Népszerű cikkek

Hirdetések

FeltűNŐsiker program csak hölgyeknek

Image
 

 
 
Image
Tudástőke Konferenciák


     
 
© 2019 CEO - A gazdasági intelligencia magazinja
 

Piac- és HR kutatások

www.e-benchmark.hu a CEO Magazin kiemelt támogatója.
A CEO magazin szerkesztőségének számítógépeit a CEO vírus vírusirtó védi.
G-Data