CEO logo
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
  • CEO - A gazdasági intelligencia lapja
   
  2019. május 26. vasárnap 02:40  
CEO
Hírek
Konferenciák
CEO Pályázati Iroda
Akciók
Előfizetés, megrendelés
Impresszum
Szerkesztőbizottság
Médiaajánlat
Állásajánlat
Rovataink
CEO - Archivum
CEO - Online
Rendezvényajánló
Recenziók
PR
Tanulmányok
< Május 2019 >
Ke Sz Cs Sz Va
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Hírleveleink
CEO Magazin Hírlevele
Tudományos élet Hírlevele

Szakmai partnereink:


Image
Image
Image
Humán erőforrás
A pozitív spirál
2006-03 >>> Humán erőforrás

Interjú Edward E. Lawler professzorral, a világ egyik legkiválóbb humánerőforrás-szakértőjével

Hála a demográfiának, a szellemi tőke növekvő jelentőségének és az üzleti életben lezajló változásoknak, a cégvezetők egyik első számú prioritásává lépett elő a munkaerő megnyerésének, megtartásának, motiválásának és irányításának mikéntje. A humánerőforrás-gazdálkodás (HR), ez az egykor másodlagosan kezelt, ”homályos” fogalom mára a vállalati gondolkodás központi elemévé vált. Edward E. Lawler a téma világviszonylatban is egyik legkiválóbb elméleti szakértője, aki csaknem negyven éve foglalkozik a humánerőforrás-gazdálkodás szerteágazó kérdéseivel. Lawler 35 könyv és több mint 300 cikk szerzője, melyeknek tárgya a bérekkel kapcsolatos tanulmányoktól az alkalmazotti részvételen át a 21. század legmegfelelőbb szervezeti struktúrájáig terjed. Legsikeresebb művei közé tartozik az alkalmazottak bevonásáról szóló ”High Involvement Management” és a vállalati igazgatótanácsok működését tárgyaló ”Corporate Boards”, melyek társszerzője Jay Conger illetve David Finegold volt. Lawler az üzleti tudományok professzora a Dél-Kaliforniai Egyetem (USC) Marshall Üzleti Főiskoláján, valamint az egyetem Center for Effective Organizations központjának alapító igazgatója. ”Treat People Right!” (Bánj jól az emberekkel!) című legújabb könyvében azt vizsgálja, a vállalatoknak hogyan lehet és kell túllépniük azon, hogy az embereket egyszeruen legértékesebb vagyonuknak tekintsék, és hogyan juthatnak el odáig, hogy megfelelően kezeljék az alkalmazottakat az egyének és munkáltatóik kölcsönös előnyére.
 
Tudásmenedzsment az üzleti siker alapja kis- és középvállalatoknál
2006-02 >>> Humán erőforrás
Hajós Tamás Dávid – Bittner Péter


A tanulmány a tudásmenedzsment alkalmazási lehetőségeit vizsgálja a kis- és középvállalatok üzleti stratégiájában. Összehasonlító adatbázist hoztunk létre harminc különböző ágazatú kis-és középvállalat tudásmenedzsmentjére, humánerőforrás-menedzsmentjére és az üzleti sikerességre vonatkozóan, kérdőíves feldolgozással. A kérdéskörök tematikáit nagyszámú információ alapján vizsgáltuk: a vállalkozások alapadatai, indulási feltételei; a fejlesztések, az infrastruktúra, az innováció lehetőségei, körülményei; a tudásmenedzsment és a siker eszközei, módszerei. Elvégeztük az adatok statisztikai elemzését a domináns és a tematikus válaszok kritikai értékelésével. Felmértük a belső adottságokat és a külső források iránti igényeket. Eredményeink alapján javaslatokat teszünk a kis- és középvállalatok tudásmenedzsmentjének fejlesztésére, a szisztematikus üzletpolitika javítására.
 
Önmenedzselés I. rész
2006-02 >>> Humán erőforrás
Pintér Zsolt

a Janus-arcú művészet

Újságíró és riporter kollégák gyakran kérdezik tőlem, hogy "Hogyan csináljunk karriert?" Én vissza szoktam kérdezni: "torgyános választ akarnak vagy egymondatost?" Általában az utóbbit kérik, mire én: "nyomulni kell ezerrel!"
És ez az önmenedzselés lényege.
 
Karriertervezés és személyzet-fejlesztés = tudásmenedzsment
2002-06 >>> Humán erőforrás
Dr. Bittner Péter

A társadalmi és gazdasági változások követése olyan feladat, amely a hazai munkaszervezeteknek komoly problémát jelentett az elmúlt évtized során, és jelent még ma is. Ahhoz, hogy egy munkaszervezet a jelenlegi kiélezõdött versenyfeltételek között sikeres legyen, olyan tudást, képességpotenciált kell felmutatnia, ami a versenytársainak még nincs meg. A tudás elõtérbe kerülésével a sikeresség tényezõi között egyre elõkelõbb helyet foglal el az ember, a tudás hordozója. Ma az vezetheti az élbolyt, aki gyorsan tanul, így hangsúlyt fektet a tanulásra, a munkavállalók fejlesztésére. Ez a fejlesztési folyamat csak akkor lesz gyümölcsözõ, ha egy irányba mutatnak a munkaszervezetek és a munkavállalók céljai. E két célrendszer közelítésére nyújt megoldást a tudásmenedzsment, mely felfogásom szerint a karrier- és személyzetfejlesztés együttese.
 
A vezetők, mint ösztönzők
2002-05 >>> Humán erőforrás

Hogyan motiváljuk ügynökeinket a folyamatos kitartásra?

A motiváció-centrikus vezetésnek mindig két fő választási lehetősége van: a büntetéssel vagy a jutalmazással történő ösztönzés. Tradicionálisan általában az elsőnek volt nagyobb népszerűsége az alkalmazottak csúcsteljesítményre sarkallásában. Manapság viszont egyre inkább a jutalmazásos módszert alkalmazza a felső vezetés a bonuszoktól a jutalomutakon át az emlékplakettekig - a versenyhelyzet fokozása és az eladások dinamizálása érdekében. Vajon melyik az eredményesebb út napjaink változatos üzleti körülményei közt?
 
Karizmatikus vagy hatalmas vállalatvezető?
2002-04 >>> Humán erőforrás
ImageDr. Baracskai Zoltán

Avagy büszke testtartással vagy négykézláb kövessenek?

Amikor a hajón Piszkos Fred volt a kapitány, mindig volt szén, olaj, mindig volt lőszer, s a hajó mindig odatalált a kikötőbe, ahova menni akartak. De fellázadt a legénység, és az öreget bezárták a horgonykamrába. Kineveztek valakit kapitánynak. Ettől kezdve nem volt szén, lőszer, és soha nem találták a kikötőt. Ma is így van: el kell tudni érni, hogy kövessenek. Ott és akkor elfogadottnak, vagy inkább befogadottnak lenni. Ezt semmiféle pozíció sem pótolhatja.
 
A vezetés és a szervezeti légkör
2002-04 >>> Humán erőforrás
Dr. Osman Péter

A cégeknél, intézményeknél uralkodó vezetési kultúrának biztos fokmérője, hogy mennyi figyelmet fordítanak a vezetők a szervezeti légkörre. Aki kifinomultabb és főként hatékonyabb vezetési eszközökkel dolgozik, mint erővel/hatalommal kifacsarni a kívánt teljesítményt, az számol vele, hogy a jó munkahelyi légkör az egyik leghatékonyabb teljesítményfokozó, míg a rossz légkör rombolja a szervezet teljesítményét. A légkör minőségének döntő szerepe van abban is, vajon az alkalmazottak csupán kényszerből teszik-e a dolgukat, és így jobbára csak annyira, hogy ne kelljen büntetéstől tartaniuk, vagy pedig elkötelezettek a munkáltatójuk iránt, és ezért valóban igyekeznek a legtöbbet adni céljai eléréséhez. Az utóbbi többnyire nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szervezet tartósan sikeres legyen - ha jócskán vannak is, akik ezt még nem ismerték fel.
 
A humán kontrolling alkalmazásának lehetőségei a humánpolitikában, illetőleg más tevékenységekben
2002-03 >>> Humán erőforrás
Szetei Tibor

Néhány évvel ezelőtt még a legszűkebb szakmai körökben is alig-alig volt ismert a humán kontrolling fogalma, egy-két éve azonban jelentősen elszaporodtak a témakört érintő szakcikkek, egyre-másra hallhatunk előadásokat a humán kontrollingról különböző konferenciákon, szakmai rendezvényeken. A publikációk döntő része a humán kontrolling kialakulásáról és bevezetési feltételeiről szólt. Időközben a humán kontrolling már nemcsak fogalmi szinten, hanem az alkalmazott gyakorlat szintjén is megjelent egyes társaságoknál, sőt beilleszkedett a felsőoktatás képzési rendszerébe, és önálló kiadványa is van már. Ennek a vitathatatlan fejlődésnek köszönhetően ma már nem csupán a humán kontrolling bevezetéséről, hanem annak alkalmazási lehetőségeiről is lehet és célszerű beszélni.
 
"A vezetés magasiskolája"
2002-02 >>> Humán erőforrás
Dr. Farkas Ferenc-Molnár Mónika

Napjaink neokarizmatikus vezetési elméletei megpróbálják azonosítani a vezetői kiválóság dimenzióit, és definiálni az ennek megfelelő vezetői típusokat. Ezen írás célja bemutatni, és a vezetői kiválóság hierarchiarendszerében ábrázolni két ilyen vezetői típust. Nevezzük ezeket nárcisztikus és "non plus ultra" vezetőknek
 
Pszichoterror
2002-02 >>> Humán erőforrás
ImageDr. Barta Tamás–W. Barna Erika

2001. szeptember 11. a történelemben azt a napot jelenti, amelyen szinte intézményesítették a félelmet, és nyilvános, nagy színpadon "adták elő" a terror fizikai megsemmisítő hatását.
Azóta nem múlik el egyetlen perc sem anélkül, hogy az emberiség ne rettegne a láthatatlan és kiszámíthatatlan erőktől. Ez a pszichés megterhelés a gyengébb idegzetű, labilis személyiségeket súlyosan károsíthatja, sőt még a stabil, kiegyensúlyozott emberek jövőképét is beárnyékolja. A láthatatlan ellenfél legyőzéséhez többszörös energia kell. A kérdés csak az, hogy miből táplálkozhat ez az energia. Egy biztos: nem agresszióból!
 
A családi dinamika feltárása grafológiai módszerrel
2002-01 >>> Humán erőforrás
ImageW. Barna Erika

Szondi Lipót szerint "minden ember létezési lehetőségeinek összességét hordozza, amelyeket kényszerítő tényezők: örökletes, ösztönös, szociális, mentális faktorok valamint a szabadon választott sors (az állásfoglaló Én és a gondolkodás) közösen alakít ki." Vagyis ha az embernek nem egyetlen sorslehetősége van, és saját személyiségfejlődését érintő felismerésekhez jut, amelyek mélyen érintik a családi környezetet, akkor képes tudatosítani tudattalan tendenciáit, és szabadon választhat.
 
CFO - a vállalat pénzügyi vezetője & aki tudja menedzselni a menedzselhetetlent
2002-01 >>> Humán erőforrás
Dr. Sulyok-Pap Márta

Cikkünkben néhány érdekes mozzanatot emelünk ki a CFO munkájából, illetve a róla kialakult képből. A régi magyar felfogás szerint a pénzügyi vezető nem más, mint a főkönyvelő, akinek nem kell döntéseket hoznia. A korszerű felfogás azonban tényleges, felelős döntési hatalommal ruházza fel őt, akinek beleszólása, sőt vezető szerepe van a vállalatnál, s nem csak pénzügyi területeken. ő az igazi CFO
 
Önmenedzselés - a Janus-arcú művészet IV. rész
2007-01 >>> Humán erőforrás
Pintér Zsolt

Önmenedzselés személyesen – kapcsolatépítés az új állás megszerzésének leghatékonyabb módja

A személyes kapcsolatok építése, majd folyamatos ápolása, a "mutasd magad!", "légy a kirakatban!" jelszavak követése az egyik legfontosabb sikertényező. Persze, ha valaki alapvetően tehetségtelen, vagy nem produkál, senki sem teheti sikeressé. Ám az érvényesüléshez elsősorban másokon keresztül vezet az út. Hiszen a pápa sem önmagát választja...
 
Nemzeti szervezeti kultúrák - Mi és a többiek III. rész
2007-02 >>> Humán erőforrás
Herneczki Katalin

A cikksorozat első két része a GLOBE nemzetközi kutatási projekt felmérése alapján tekintette át azokat a jellemzőket (9 attribútum), amelyek egy ország kultúráját meghatározzák. Bemutatta, hogy a felmérésben részt vevő 61 ország között Magyarország milyen helyen áll jelenleg. Összehasonlításképp áttekintette azt is, hogy egy-egy paraméter mely országokat jellemzi legerőteljesebben, illetve legkevésbé.
 
Kialakulóban egy új toborzási rendszer
2007-02 >>> Humán erőforrás
Új tendenciát figyelhetünk meg az egyetemi és főiskolai hallgatók elhelyezkedésekor, hiszen az utóbbi években szinte minden nevesebb cég igyekezett nyitni a felsőoktatásban tanuló diákok felé, és különféle programokkal felhívni a figyelmüket. Ezen programok nagy része tanulmányi verseny vagy valamiféle szimulációs verseny formájában öltött testet. Nemrég hirdette meg például az Ernst&Young az adóversenyét, a P&G az esszéíró versenyét, a MOL az üzleti szimulációs játékát, az ING a vezetőképző programját stb. Azoknak a tehetséges fiataloknak, akik ezeken a versenyeken sikeresen szerepelnek, nagyon gyakran állást is felkínálnak a cégek.
 
A női vezetés kérdései - Eleanor Haller-Jorden interjú
2007-02 >>> Humán erőforrás
A Catalyst szervezet egy olyan világ megteremtésén fáradozik, ahol semmi sem korlátozza a nők képességeinek, energiáinak szabad kibontakozását

Eleanor Haller-Jorden a zürichi bázisú Catalyst Europe AG ügyvezető igazgatójaként a szervezet európai tagságáért és partnerségeiért felelős, ezenkívül hozzá tartozik a meglévő európai Catalyst-tagok globális diverzitási igényeinek kezelése. A New York-i székhelyű Catalyst kutató és tanácsadó szervezet vállalatokkal, illetve szakmák képviselőivel dolgozik együtt teljes környezetek kiépítésén és a dolgozó nők lehetőségeinek szélesítésén. A Catalyst független, nonprofit szervezet. A nők karrierfejlesztésének minden szempontjára kiterjedő kutatásokat folytat, és globális, internetes stratégiai tanácsadási szolgáltatást is nyújt. Az USA-ban folyamatosan az első helyre sorolják a női vezetőkkel foglalkozó nonprofit szervezetek között. Haller-Jorden asszony most arról beszél a CEO Magazinnak, hogyan törekszik a Catalyst egy olyan világ megteremtésére, amely minden nőt támogat és bátorít saját karriercéljainak elérésében, továbbá ahol semmi sem korlátozza a nők képességeinek, energiáinak szabad kibontakozását.
 
Teamek reneszánsza
2007-03 >>> Humán erőforrás
A cégek egyre több olyan teendőt végeztetnek team-munkában, amely korábban a bürokrácia dolga volt

Richard Harris a munkahelyi tanulás kérdéseivel foglalkozó, bostoni székhelyű Forum Corporation korábbi vezető munkatársa. Olvasóinknak most a teamek különböző helyzetekben való alkalmazásáról és fejlesztésük kérdéseiről beszél.

Hivatkozás a cikkre:

Teamek reneszánsza. CEO Magazin 2007. év, VIII. évfolyam 3. szám. 4-8. pp
 
Humán tőke, humán kontrolling
2001-05 >>> Humán erőforrás
Szabó Márta

Az ezredforduló világméretű gazdasági és társadalmi változásai új megvilágításba helyezik az emberi erőforrással való gazdálkodást. A cégek legfontosabb "vagyontárgyává" a szellemi, más szóval intellektuális tőke vált, a versenyképesség megalapozója pedig ma már egyre inkább a munkatársak tudása.
 
Paradigmaváltás a Humán Menedzsment folyamataiban
2001-05 >>> Humán erőforrás
Dr. Farkas Gáborné

Esettanulmány

A cikk a munkatársak kiválasztásának egy merőben új, a hagyományos interjúnál hatékonyabb módszerét mutatja be
 
Tudásgazdaság: együttműködés az egyetemek és a vállalatok között
2001-05 >>> Humán erőforrás
ImageDr. Kovács Kristóf

Történelmi okokra visszavezethetően Magyarország nyersanyagokban szegény, hiábavaló tehát, ha a nagy volumenű ipari termeléstől várunk gazdasági sikereket. Az egyetlen komoly kitörési lehetőség a tudásintenzív iparágak fejlesztése, amelyekben kevés nyersanyagból sok munkával és még több jó elgondolással, ötlettel nagy értéket állítunk elő
 
Védekezzünk a kiégés ellen!
2001-05 >>> Humán erőforrás
ImageDr. Barta Tamás - W. Barna Erika

"Nem elég fellobbanni,
de mindig égni kell"

- olvashatjuk Váczi Mihály Nem elég című versében e magas feszültségű sorokat. A költő szavai felvillantják a mindannyiunk lelkében rejlő vágyat a folytonos ihletettség állapotára, és félelmünket a kiüresedés, kiégettség állapotától. Hosszú távon igazi örömöt és eredményt csak az olyan célok hozhatnak, amelyek betöltik az életünket, amelyekért naponta újból és újból tudunk lelkesedni, amelyek mellett el tudjuk kötelezni magunkat. Igaz ez az alkotó munkában is, a párkapcsolatban is.
 
Integrált HR és PR
2001-04 >>> Humán erőforrás
Cselovszkiné Golenya Ágnes

Ma, a XXI. század, a III. évezred küszöbét még épphogy csak átlépve, az állandó és intenzív fejlődések, átalakulások, növekedések, a technikai, informatikai, kommunikációs "csodakütyük" korszakában, hajlamosak vagyunk sok mindent feltételezni a modern cégekről és kommunikációjukról, de azt nem, hogy létezik még ember, létezik még olyan alkalmazott, aki nem megfelelően informált. A nem megfelelő informáltság egyáltalán nem jelenti az alulinformáltságot, bár sok cég és sokszor maguk az alkalmazottaik is erre hivatkoznak a "nehéz időszakokban", és így is érzik. Ám az esetek többségében hamar kiderül, hogy az információ mennyiségével egyáltalán nincs probléma.
 
 
Kiválasztás menedzserszemmel
2001-04 >>> Humán erőforrás
Dara Péter-Szetei Tibor

Kis összeállításunkban segítséget kívánunk nyújtani a munkáltatóknak, s azon vezetőknek, akiknek pozíciójukból eredően alkalmazottat kell kiválasztani, hogy a munkát keresők csapdáit elkerülhessék, képesek legyenek a sorok között olvasni, tudjanak a személyiség mögé látni, valamint érzékelni tudják, hogy mikor próbál a jelölt szándékosan elhallgatni bizonyos információkat, mikor torzít, vagy nagyít az adatokon.
 
A változásmenedzserek sikerének titkairól
2001-04 >>> Humán erőforrás
ImageDr. Farkas Ferenc

Amióta 1958-ban, az első szovjet Szputnyik fellövését követő amerikai sokkban a Harvard Business Review megrendezte az első konferenciát, és megjelentette annak tanulmánykötetét a változásmenedzsmentről - sok koncepció látott napvilágot a sikeres változásvezetésről. Bátran mondhatjuk, az elmúlt évtizedekben a változásmenedzsment az üzleti világ ismeretanyagának egyik legfontosabb összetevőjévé vált.
 
HOGYAN SPORTOL A FőNÖKNő?
2001-03 >>> Humán erőforrás
Dr. Bakanek György

A vezetői feladatok korrekt ellátása napjainkban igen komoly szellemi és fizikai teljesítményt követel. Az agyi kapacitások minél tökéletesebb kihasználásához elengedhetetlen az optimális fizikai kondíció is. Ennek két alapvető tartópillére a megfelelő táplálkozás, folyadékfelvétel és a rendszeres - sport jellegű - fizikai aktivitás. Egyik sem nélkülözheti a másik meglétét, mert egyrészt hiába sportol valaki rendszeresen, ha a táplálkozásából hiányzik a mozgáshoz szükséges energia, rost, vitamin vagy ásványi anyag, illetve hiába táplálkozik valaki ésszerűen, ha nincs hozzárendelve rendszeres fizikai aktivitás.
 
E. T. Hall módszere
2001-03 >>> Humán erőforrás
Mányai Csaba

A korábbi számokban esett már szó a kulturális különbségek jelentőségéről az üzleti életben. Eddig a témakör két nagy formátumú alakjának munkáiról esett szó, azonban nem mellőzhetjük a harmadik "nagy név" rövid bemutatását sem. Trompenaarsszal és Hofstedevel szemben E. T. Hall nem állít fel meghatározott számú dimenziót, melyek mentén empirikusan és rangsorokba helyezve vizsgálhatók a kultúrák. Hall a különbözőségek általa legfontosabbnak értékelt aspektusait igyekszik mélyen megérteni. Itt a terjedelem korlátozottsága miatt csupán a három talán legfontosabb aspektusra térek ki, s azokból is csupán egy ízelítő erejéig
 
A SZEMÉLYISÉG KOMPETENCIAMEZő-ELMÉLETE
2001-03 >>> Humán erőforrás
Dr. Farkas Gáborné

A parciális személyiségelméletek, a szociálpszichológia kísérleti eredményei, valamint a kultúraközi kutatások alapján minden együtt van ahhoz, hogy a pszichológia paradigmát váltson a személyiség értelmezésében. Néhány fogalmat újraértelmezünk, illetve új fogalmakat vezetünk be.
 
Legyünk Janus-arcúak?!
2001-03 >>> Humán erőforrás
ImageDr. Barta Tamás - W. Barna Erika

Cikkünkben azt kívántuk reflektorfénybe helyezni, hogy a Janus-arc az ember valódi értékeit hívhatja elő egy olyan kultúrvilágban, ahol a kényszerű önvédelmi mechanizmusok mellett a másik ember iránti együttérzés, segítőkészség is megnyilvánul. Hisszük, hogy a sikeres vezetői munkában, a társas kapcsolatok közegében szükséges a Janus-arcúság az ellentmondások feloldására, a valódi mélységek megismerésére, szemben a hamis kép mutatásával.
 
Menedzser-szimulátor
2001-03 >>> Humán erőforrás
Dr. Kovács Zoltán

A repülésben a pilóták kiképzéséhez már régóta használnak szimulátorokat. A Veszprémi Egyetemen - amely a hazai műszaki menedzserképzés megalapítója volt - szintén használnak szimulátort, azonban nem a pilóták, hanem a leendő menedzserek kiképzéséhez. Az alkalmazási körülményekről, tapasztalatokról kérdeztük
Dr. Kovács Zoltán intézetigazgató egyetemi tanárt.
 
Hogyan szolgálja a karosszékem a vállalat üzleti céljait?
2001-02 >>> Humán erőforrás
Czerny József

A facility managementről

Egy szervezeten belül a facility management feladata az értéktöbblet-termelő üzleti mag kiszolgálása, azaz lényegében a termelés kereteinek, feltételeinek biztosítása. A facility management mindazon anyagi és nem anyagi jellegű javakkal való hatékony gazdálkodás, amelyek nem közvetlenül a termelés céljait szolgálják.
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

Találatok 91 - 120 / 125
Rss FeedReader
 
News Titles
Feed Sources
Fetch/Save Feed
Your Saved Feeds
http://www.kormany.hu/rss/hu/hirek
http://www.kormany.hu/rss/hu/dok
http://www.kormany.hu/rss/hu/videok
http://www.nfu.hu/rssfeed.php?type=kozlemenyek
http://www.lifelonglearning.hu/lllma_feed.xml
http://www.tpf.hu/rss.php
You need to login first!
Kutatások, felmérések

Népszerű cikkek

Hirdetések

FeltűNŐsiker program csak hölgyeknek

Image
 

 
 
Image
Tudástőke Konferenciák


     
 
© 2019 CEO - A gazdasági intelligencia magazinja
 

Piac- és HR kutatások

www.e-benchmark.hu a CEO Magazin kiemelt támogatója.
A CEO magazin szerkesztőségének számítógépeit a CEO vírus vírusirtó védi.
G-Data